Hej Fastighetsfolket!
Jag vill tacka er för det fantastiska jobb som ni gör, information är viktig i en organisation.

Jag vill tacka förbundet för den chans jag fått att var med i diskussioner att forma Fastighets.

Sergio Laguna

Sergio Laguna: ”Vi måste hålla ihop”

Intervjun

Jag har upplevt förändringar från avdelningar till dagens regioner, jag har varit på två kongresser, varit suppleant i styrelse mer mera. Men det viktigaste är min tid som klubbordförande på ISS. Att träffa och jobba med mina arbetskamrater på fältet, och mina förhandlingar med kamraterna och arbetsgivare.

Jag slutar mina uppdrag på ISS och i Fastighets från den 28 februari.

Min kampvilja är kvar. Den kommer att ta en annan form, vilken vet jag ej i dag.

På detta sätt vill jag tacka för mig.

Kampen mot orättvisor fortsätter. Kamrater! Vi ses på barrikaderna!