I veckan blåstes den strejk som hamnarbetarna i Göteborg hade utlyst av – bara några timmar innan den skulle påbörjas.
Nu när hamnkonflikten har löst sig med ett kollektivavtal tycker flera LO-ordföranden att regeringen borde blåsa av planerna på att begränsa strejkrätten.
– Grunden till själva utredningen är borta. Eftersom hamnarbetarna har gjort upp, så finns ingen anledning att fortsätta på det spåret. Det visar att den svenska modellen fungerar, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Fortsatta protester om inskränkt strejkrätt

Arbetsmarknad

Borde inte ha utretts

Lagförslaget som regeringen tagit fram bygger på ett förslag från arbetsmarknadens parter. Detta var i sin tur en reaktion på konflikten i Göteborgs hamn, som när förslaget presenterades i somras hade pågått i två år.
Förslaget innebär bland annat att det inte längre ska vara tillåtet att ta till stridsåtgärder utan att ha som mål att enas om ett kollektivavtal. Kraven får heller inte ändras under en konflikt.

Magnus Pettersson tycker inte att utredningen skulle ha tillsatts över huvud taget.
– Det tyckte jag inte då och det tycker jag inte nu heller. Sedan har frågan behandlats i LO-styrelsen, men då hade vi en pågående konflikt som vi inte visste hur den skulle landa, säger han.

Magnus Pettersson: Nej till inskränkt strejkrätt

Förbundet har ordet

”Systemet har fungerat i så många år”

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har sagt att det inte finns någon anledning att stoppa lagförslaget om att begränsa strejkrätten, trots att hamnkonflikten nu har löst sig. Det har Magnus Pettersson full respekt för, eftersom Torbjörn Johansson har ett LO-styrelsebeslut bakom sig.
– Men uppgörelsen kommer bli lag, och då släpper parterna förfogande över uppgörelsen som sådan, säger han.

Han menar också att lagändringen kan få konsekvenser för andra fackförbund som det kan vara svårt att överblicka idag.
– Systemet har fungerat i så många år. Gör man någon form av förändring så kan det vara svårt att se hur det blir i framtiden, säger Magnus Pettersson.

Vad handlar det om?

Efter en långdragen konflikt i Göteborgs hamn beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skulle se över strejkrätten.

I stället för att vänta in den tog de fackliga centralorganisationerna LO, TCO, Saco och arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och Teknikföretagen fram ett eget förslag som de alla står bakom.

Det här innehåller överenskommelsen:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att ta till stridsåtgärder utan att ha som mål att enas om ett kollektivavtal.
  • Det ska inte göras någon inskränkning i rätten att ta till fackliga stridsåtgärder när målet är att enas om ett kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att ta till sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Det ska bara vara tillåtet att ta till stridsåtgärder för krav som redan har tagits upp i en förhandling.