Den 1 april är det dags för ny lön för många på den svenska arbetsmarknaden. Det här gäller också för många av Fastighets medlemmar – men långt ifrån alla. Idrottsvaktmästare, städare, fönsterputsare och anställda på Samhall får vänta till senare.

Årets lönehöjning bestämdes i avtalsrörelsen 2017, då slöt Fastighets treåriga avtal med arbetsgivarorganisationerna. I kronor handlar ökningen i år om mellan 540 och 610 kronor beroende på avtalsområde enligt de centrala löneavtalen.

Alla får inte samma ökning

Det är inte säkert att alla anställda får samma löneökning. De avtal som tecknats från 1 april har en del av den centralt fastslagna ökningen som är generell, ska utbetalas till alla, och en som läggs i en pott och förhandlas lokalt på företagen.

Specialserviceavtalet ger 600 kronor.

Ulf Larsson och Jennifer Johansson på Veolia.

På Veolia pågår en diskussion om pottfördelningen. I dag bestäms pottfördelningen per kontor:

–Men det har inte genomförts lönesamtal på alla kontor. Vi har ju kontor från Gällivare till Löddeköpinge och det är svårt för klubben att ha en överblick hur potten fördelas. Därför har vi sagt nu att vi inte kan ha en pottfördelning om det inte genomförs lönesamtal, säger Ulf Larsson, klubbordförande på Veolia.

Laddar för kommande avtalsrörelse

Jennifer Johansson som är huvudskyddsombud på Veolia ser fördelar med att få igång lönesamtalen på hela företaget.

–Du vill ju som anställd veta varför du får så här mycket eller lite. Annars blir det svårt att förstå, säger Jennifer Johansson.

Samtidigt som förhandlingarna kring 2019 års löner avslutas lokalt ute på arbetsplatserna laddar facken upp för kommande avtalsrörelse.

–Det här är sista lönerevisionen på det treåriga avtalet. Nu börjar vi bygga inför kommande avtal. Här kan alla vara med och skicka in avtalsmotioner och tycka till om vad vi borde prioritera, säger Joakim Oscarsson, avtal- och förhandlingsombudsman i Fastighets.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets

Under våren ordnas regionala avtalsråd runt om i landet, där representanter för klubbar och avdelningar diskuterar vad som bör drivas i kommande avtalsrörelse. Det kan gälla både lön men också förbättringar i villkor om exempelvis arbetsmiljö.

Låglönesatsning

–Kollektivavtalen är levande dokument och det är medlemmarna som vet hur det funkar på arbetsplatserna och vad som behöver förändras. Ju mer tryck det är från medlemmar att prioritera en viss fråga, desto större möjlighet att prioritera och lägga tyngd i förhandlingar, säger Joakim Oscarsson.

Nu när det treåriga avtalet sluts, kan du säga något om utfallet?

–Vi hade ju en lite ny modell med en låglönesatsning inom LO-samordningen och vi kan se att vi fick ut lite extra på de grupperna. Så det var väldigt bra och mer solidariskt.

–Men det finns mycket kvar att göra, inte minst vad gäller löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Joakim Oscarsson.

 

Så här ser löneökningarna ut för de vanligaste Fastighetsavtalen

KFO Folkets hus och parker: höjning 1 april med 575 kronor, varav 230 kronor generellt och 345 kronor i pott.

Pacta/Sobona: höjning  1 april med lägst 610 kronor.

Fastigo: 600 kronor från 1 april, 50 procent fördelas generellt och 50 procent i pott.

Almega Fastigheter:  600 kronor 1 april. Hälften av höjningen ges generellt, hälften i pott om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

Almega specialservice: 600 kronor från 1 april, 50 procent av potten är generell och 50 procent allmän pott.

AVTAL MED SENARE REVISION

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer: lönerna höjs den 1 maj med 540 kronor.

Almega Serviceentreprenad: lönerna höjs med 550 kronor från 1 juni. Pottfördelningen för företag som har egna lokala lönesystem som parterna kommit överens om är 50 procent av löneökningen generellt och 50 i pott.

Samhall: Anställda i kärnuppdraget får en höjning av grundlönen den 1 oktober till 21 474 kronor (från 20 899 kronor). LFU-anställdas löner höjs 1 oktober med 2,3 procent.

Arbetsgivaralliansen Idrott: lönen höjs med 590 kronor från 1 november.

Almega fönsterputs: lönerna höjs med 2,3 procent den 1 november.