Fackföreningar bildas för att företräda arbetstagarna gentemot deras arbetsgivare, säger uppslagsboken.

Genom att gå samman kan de anställda förhandla fram bättre löner och arbetsvillkor.

Och när Sifo frågar yrkesverksamma svenskar i åldrarna 21–65 år om de viktigaste skälen till att vara med i facket blir ”kollektivavtal” det vanligaste svaret. 56 procent av dem som är med i ett fackförbund kryssar för det svarsalternativet, skriver tidningen Arbetet.

Men nästan lika många – 50 procent – ser inkomstförsäkring som en viktig anledning att vara med (de svarande har kunnat ange mer än ett av de totalt 17 svarsalternativen).

Fack lockar med inkomstförsäkring

Det överraskar inte Jonas Tränk, marknadschef vid fackförbundet Vision. Framför allt inte när det gäller yrkesgrupper som möjlighet att välja mellan olika fackförbund.

– Inkomstförsäkringen är en av de viktigaste parametrarna. Vid valet av vilket fackförbund man ska gå med i jämför man förbundens inkomstförsäkringar. Framför allt ersättningsperiodens längd skiljer.

Att ”en vass inkomstförsäkring” ingår i medlemskapet är sålunda det första budskap som möter besökare på Visions hemsida.

Akademikerförbundet SSR placerar inkomstförsäkringen främst bland fördelarna med medlemskap.

Samma sak gäller Jusek, vars hemsida domineras av ett käckt ”Ha en bra lågkonjunktur”. För Unionen, Sveriges största och snabbast växande fackförbund, är inkomstförsäkringen central i rekryteringsarbetet.

Löneutveckling viktigt för LO-medlemmar

Harald Pettersson, ordförande för Sveriges a-kassor, ser intresset för inkomstförsäkring som ett resultat av att a-kassan brister.

Hösten 2018 fick bara 28 procent av tidigare heltidsanställda 80 procent av sin inkomst i arbetslöshetsersättning.

– A-kassan bär inte, och därför behöver människor kompletterande trygghet. Det olyckliga är att den möjligheten inte erbjuds alla, säger Harald Pettersson.

När Novus på LO:s uppdrag frågar LO-medlemmar vad de tycker att facket ska jobba med blir de vanligaste svaren ”löneutveckling”, följt av ”anställningstrygghet” och ”arbetsmiljöfrågor”. Inkomstförsäkring kommer först på fjärde plats, tillsammans med arbetstider.

– Trygghet är en viktig och växande fråga, men inte den största, säger Jonas Ivman vid LO:s organisationsenhet, som utgår från att inkomstförsäkring är viktigast för tjänstemannafackens medlemmar.

Det verkar rimligt, eftersom fler tjänstemän har lön ovanför taket i a-kassan.

Fler LO-förbund inför inkomstförsäkring

Sex LO-förbund saknar inkomstförsäkring. Skälen till det är dels ideologiska (”försäkring vid arbetslöshet är samhällets ansvar”), dels ekonomiska. Inkomstförsäkring är dyrare för arbetare, eftersom de löper högre risk att bli arbetslösa.

– Men nu när de flesta andra fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar har förutsättningarna förändrats, sa Lea Skånberg vid IF Metall till Arbetet när förbundet, som det åttonde inom LO, beslutat att införa inkomstförsäkring med start den 1 juli i år.

Att inte kunna erbjuda inkomstförsäkring har alltså blivit en nackdel vid medlemsrekrytering.

Också Hotell- och restaurangfacket, ett förbund med många lågavlönade, utreder en inkomstförsäkring och ska fatta beslut före eller strax efter sommaren.

Försäkringar och rådgivning blir viktigare

Har medlemskap i facket blivit en tjänst bland andra, där kunden väger nyttan mot priset?

Jonas Ivman svarar att det beror på vilket förbund man är med i.

Det kan stämma för fack som inte är aktiva på arbetsplatsen, utan ”består typ av endast ett 020-nummer och ett Facebook-konto”.

– För Visions medlemmar är möjligheten till personlig rådgivning något av det viktigaste i medlemskapet, vid sidan av inkomstförsäkringen. Visions telefontjänst utnyttjas flitigt, säger Jonas Tränk.

Den kollektiva tanken med facket är inte alls död. Men det har skett en förskjutning, försäkringar och rådgivningstjänster har blivit viktigare.

Den här artiklen är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus. 

Inkomstförsäkringar i LO

De här LO-förbunden erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring: Elektrikerförbundet, GS, Handels, Kommunal, Livs, Seko, IF Metall (från den 1 juli 2019), Transport.

De här LO-förbunden erbjuder inte sina medlemmar inkomstförsäkring: Fastighetsanställdas, Byggnads, Hotell- och restaurang, Musikerförbundet, Målareförbundet, Pappersindustri.