När Moderaternas och Kristdemokraterna budgetreservation klubbades igenom i stället för regeringens höstbudget i vintras var en av de största nyheterna de kraftiga neddragningarna på Arbetsförmedlingen, skriver tidningen Arbetet.

Neddragningar som nu lett till att över hälften av alla Arbetsförmedlingskontor ska läggas ner.

När regeringen i dag, onsdag 10 april, presenterar sin ändringsbudget sker inga förändringar i Arbetsförmedlingens budget.

Insatser för arbetssökande

Dock lägger man 335 miljoner extra på arbetsmarknadspolitiska program och insatser som delvis ska administreras av Arbetsförmedlingen.

– Medlen kan användas till insatser för arbetssökande. Det kan till exempel handla om insatser inom ramen för lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samarbetar kring, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Man budgeterar också 80 miljoner extra till de så kallade nystartsjobben.

3 miljarder mindre till arbetsmarknad i ny budget

Det beror på att regeringen tänker ta bort kravet på att andra anställningsvillkor än lönen ska vara jämförbara med kollektivavtal, vilket man antar leder till att antalet nystartsjobb blir fler.

I övrigt är det inga större förändringar på just arbetsmarknadsområdet.

Tvingar myndigheten att spara

Arbetet har tidigare berättat om att höstbudgetens anslag till Arbetsmiljöverket tvingar myndigheten att spara.

Man har tidigare haft ett mål på 300 inspektörer till 2020 vilket kräver ökade anslag. Men höstbudgeten innebar bara en indexuppräkning och inga ytterligare förändringar sker nu i ändringsbudgeten.

– Med den ekonomiska situation vi är i nu kan vi inte ersättningsrekrytera för till exempel pensioneringar, sa Pia Zätterström, chef för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket till tidningen Arbetarskydd i veckan där hon också berättade att man gett upp målet om 300 inspektörer.

20 miljoner från posten Arbetslivspolitik

Det finns också rena besparingar på arbetslivsområdet i vårbudgeten.

Arbetsdomstolen får en minskning av anslagen med 1,5 miljoner eller drygt 4 procent och Medlingsinstitutet minskar med 3,5 miljoner eller nästan 6 procent.

Man drar också bort 20 miljoner från posten Arbetslivspolitik, pengar som bland annat används för att finansiera forskning om arbetslivet.

Den här artiklen är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.