De fackliga försäkringsinformatörerna informerar ute på arbetsplatser om vilka ersättningar avtalsförsäkringarna ger.

Förra året hjälpte de medlemmar, och deras kollegor som inte är med i facket, att få ut drygt 961 miljoner kronor i ersättningar de annars skulle ha missat. Det visar en sammanställning som LO fått Afa försäkringar som har hand om avtalsförsäkringarna.

– Det är otroligt mycket pengar som vi hämtat hem till våra medlemmar, säger Patrick Roselin, ombudsman och försäkringsansvarig på LO.

– Vi kan vara stolta och stäcka på ryggen för vi har gjort ett bra jobb. Det här är pengar individerna inte känt till att de haft rätt till.

Extra pengar till föräldralediga

Alla som arbetar på företag som har kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringarna som kan ge extra pengar till den som är till exempel sjukskriven, föräldraledig eller skadar sig på jobbet.

Enligt Patrick Roselin är det många som missar framför allt föräldrapenningstillägget. Det är den nyaste av avtalsförsäkringarna och började gälla 2014. Tillägget ger inte bara 10 procent extra i ersättning till den som är föräldraledig, utan också pengar till pensionen.

– Många har ingen koll på premiebefrielseförsäkringen som betalar in till avtalspensionen under föräldraledigheten, vilket arbetsgivaren inte gör.

Långtidssjuka kan få ersättning

Det är också vanligt att den som varit sjukskriven längre än 14 dagar missar att anmäla det till Afa, och därmed går miste om extra ersättning.

– Försäkringsrådgivarna möter ofta människor som kanske var sjukskrivna för mer än ett år sedan och då inte har känt till försäkringen, men det går att anmäla i efterskott också, säger Patrick Roselin.

Att många missar ersättningar och har dålig koll på vad avtalsförsäkringarna innebär är en orsk till att LO just inlett en kampanj under mottot Facket försäkrar.

–  Det är också viktigt att upplysa om hur viktigt det är att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. Det gör en jätteskillnad när det gäller försäkringar och pensioner, säger Patrick Roselin.

Handels var det förbund vars försäkringsinformatörer hjälpte sina medlemmar att få ut mest ersättning förra året, med sammanlagt 222 miljoner kronor. På andra plats kom IF Metall med 216 miljoner. Fastighets var på sjunde plats med dryga 44 miljoner kronor.

Den här artiklen är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.