Städföretaget ISS har tagit fram en app där städarna ska stämpla in och ut på sina städområden. De ska också kunna rapportera tillbud, hålla kontakt med arbetsledare och göra sin tidrapportering. Företaget anser att appen ska användas via de anställdas privata telefoner. Det här motsatte sig Fastighets företrädare på ISS och därför hölls en central MBL-förhandling under gårdagen.

Låsta positioner

–Det var helt låsta positioner, det fanns inget förhandlingsutrymme över huvud taget, säger Nicklas Nilsson, ombudsman på Fastighets region Ost som skötte förhandlingen.

Nicklas Nilsson, Fastighets region Ost.

Arbetsgivarorganisationen Almegas jurist Adam Dobbertin företrädde städföretaget i förhandlingen. Han bekräftar att förhandlingen avslutats i oenighet.

–Det var en vanlig MBL-förhandling där båda parter försökte komma framåt och komma överens, men det händer ju inte alltid att man gör det, säger Adam Dobbertin.

På vilket sätt försökte ni på arbetsgivarsidan komma framåt och överens med fackklubben?

–Där får jag hänvisa till Iss. Men som i alla MBL-förhandlingar har arbetsgivaren en idé och sedan får de fackliga representanterna föra fram sina synpunkter. Då brukar arbetsgivarna ta till sig och justera, men exakt hur, i det här fallet, är det bäst att företaget kommenterar, säger Adam Dobbertin.

500 kronor i ersättning

Enligt de fackliga representanterna innehöll arbetsgivarnas förslag att de anställda skulle ersättas med 500 kronor om de behöver köpa en mobil för att använda appen i. Om de anställda i stället ”lånar” en mobil av företaget skulle de kunna förmånsbeskattas. Upplägget sågas av ombudsman Nicklas Nilsson.

–Att använda sina egna mobiler är vi helt emot. Att använda arbetsgivarens telefoner är det självklara alternativet, men de ska inte behöva förmånsbeskattas. Vi anser att telefonerna ska ses som ett arbetsredskap, och de är inte avsedda för privat bruk. Vi krävde att det ska gälla samma telefonpolicy som för tjänstemännen, som inte förmånsbeskattas.

Den moderna stämpelklockan

Han drar parallellen till stämpelklockan och stämpelkort.

–Det här är precis som de gamla stämpelklockorna. Vem betalar pappret till stämpelkortet? Ja, inte är det den anställde, säger Nicklas Nilsson.

Christina Petranyi är ordförande för Fastighets centrala klubb på ISS. Hon är besviken på förhandlingen.

–Det kom inte ut någonting av den här förhandlingen. Det vi gör nu är att uppmana våra medlemmar att inte acceptera att använda de privata mobilerna. Antingen får företaget tillhandahålla mobiler eller så kan man tidrapportera på papper, säger klubbordförande Christina Petranyi.

Christina Petranyi

Vad blir nästa steg?

–Det här var ju en MBL-förhandling, så jag tror att företaget kommer att köra på som de vill. Men om de börjar tvinga våra medlemmar att ladda ned deras app i den egna mobilen så kommer vi att agera.

Hur ser ni generellt på utvecklingen att arbetsmarknaden och städyrket blir mer digitaliserat?

–Det är ju en utveckling som vi inte kan stoppa, så vi måste få våra medlemmar att bli digitala och hänga med i utvecklingen. Och det finns ju både för- och nackdelar med digitaliseringen. Men det här handlar ju inte om det, utan om att vi anser att företaget inte kan kräva att vi ska använda privat utrustning, säger Christina Petranyi.

Fastighetsfolket har sökt ISS för en kommentar. I ett mejl hälsar företagets HR-direktör Lo Hjort att företaget ”har sökt efter en pragmatisk lösning. Om någon av våra nuvarande medarbetare inte vill eller kan använda det nya systemet kan medarbetaren i fortsättningen registrera sin arbetstid på papper. Det är också möjligt att låna en telefon från oss”, skriver ISS.