Fast anställda får ofta en extra slant vid föräldraledighet. Detsamma gäller för den som är sjuk. Och om det värsta händer och du mister livet på jobbet får din familj försäkringspengar, skriver tidningen Arbetet.

Det här behöver du veta om de kollektivavtalade försäkringarna

Nyheter

Men den som är tillfälligt anställd kan ha en brant uppförsbacke. Dels för att du måste ha jobbat en viss tid för att få rätt till vissa ersättningar.

Dels för att det finns en risk att inte få några pengar alls för den som drabbas av sjukdom mellan korta jobbkontrakt.

Ha koll på dagarna

Per Winberg, utbildningsledare på AFA Försäkring ger ett konkret exempel, den så kallade AGS:en som gäller för privat och kooperativt anställda arbetare samt kommunalt anställda.

Den ger extra pengar vid sjukdom.

– Men här måste du ha jobbat ett visst antal dagar för att få ut ersättning. Det kan bli svårare för dem med kortare anställningar.

Skydd efter anställningen

Den som jobbar på korta kontrakt och blir sjuk mellan kontrakten löper också större risk att bli utan ersättningen av en annan anledning – att du inte räknas som anställd. Här handlar det alltså om att hålla koll på ditt anställningsavtal och de bestämmelser om efterskydd som finns i försäkringarna.

Vad gäller för dig som inte har fast jobb

Lön och avtal

Men även i de fall det på pappret är så att samma rättigheter gäller oavsett anställningsform är det inte alltid det fungerar i praktiken.

Många med tillfälliga jobb vet inte om att de omfattas av försäkringar, förklarar Per Winberg.

Kontentan är att timmisar ofta tappas bort, konstaterar han.

Ett vanligt missförstånd är att den som har slutat sin anställning inte tror att de har rätt till ersättning.

Men vid exempelvis sjukdom gäller att så länge de blev sjuka under anställningstiden spelar det ingen roll om de inte längre jobbar kvar när de sedan ska ansöka om pengar.

– Även där tror vi dessvärre att många timmisar går miste om ersättning, säger Per Winberg.

Ta med anställningstiden

Han säger sig dessutom ha mött flera personer som tror att man måste vara med i facket för att omfattas av försäkringen.

Men alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal täcks. Sedan kan ett fackligt medlemskap ge rätt till andra försäkringar, så kallade medlemsförsäkringar.

Många känner inte heller till att den som hoppar mellan olika arbetsgivare på olika avtalsområden, säg från en privat arbetsgivare till en kommunal, får ta med sig anställningstiden hos den privata arbetsgivaren. På så sätt blir det enklare att kvalificera sig för ersättning.

Så hur gör man för att få rätt information om vad som gäller?
– Det är en del av problemet. Till en början måste du veta om att du omfattas av en försäkringslösning som du inte har valt själv utan som följer med anställningen, säger Per Winberg och säger att det är bra att ta kontakt med fackens försäkringsinformatörer för att få hjälp.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.