Sigtunahem äger och förvaltar 4 800 lägenheter i Sigtuna kommun. Nu flyttas alltså ansvaret för markskötseln, som gräsklippning, trädbeskärning och snöröjning, till serviceföretaget Sodexo. Syftet är att spara pengar.

All befintlig personal erbjöds att gå över, med bibehållna villkor och förmåner under en övergångsperiod. Tolv av dem har gått med till Sodexo, en valde att säga upp sig.

– Vi är glada över att nästan alla valde att följa med till oss. Tillsammans ska vi utveckla en effektiv organisation och se till att vi har en optimal produktionsplanering, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på Sodexo.

Tanken är att det ska bli billigare. Hur ska det gå till med nästan samma personalstyrka?

– Vi har sett att det går att spara pengar när det gäller inköp. Vi kommer vara noggranna så att vi inte drar på oss kostnader som inte tillför något värde till hyresgästerna. Vi har tydliga ramar från Sigtunahem om vad som ska levereras, som också kommer att bidra till ett effektivare sätt att arbeta.

Risk för sämre villkor

Silvio Siles, ordförande fastighetsklubben Sodexo.

Silvio Siles är ordförande för den centrala Sodexo-klubben på Fastighets. Enligt honom kommer de anställdas villkor och förmåner bara fortsätta gälla ett år.

– Sen ska det förhandlas igen. De har bland annat lite bättre friskvårdsbidrag än oss, så det finns en risk för sämre villkor, men det måste vi förhandla om, säger han.

Enligt klubben är det inte särskilt många medlemmar som berörs, bland annat kommer den att behöva rekrytera ett nytt skyddsombud, då det nuvarande ombudet blir kvar på Sigtunahem.

– Vi kommer att försöka rekrytera alla som gått över, men viktigast är att vi får ett nytt skyddsombud på plats.

Sigtunahem vill att övergången på sikt ska innebära ökad kvalitet till lägre kostnad. Är det möjligt?

– Jag kommer från städsidan och kan inte så mycket om de andra avtalsområdena. Det är en lite känslig fråga, vi får se hur det blir, säger Silvio Siles.

I och med kontraktet med Sigtunahem har Sodexo nu ett 50-tal anställda som jobbar inom utemiljö.

– Det finns en ökad efterfrågan från stora kunder om att leverera hela koncept. Vi är väletablerade inom till exempel måltider och städ och ser att det finns möjligheter att stärka våra tjänster inom fastighetsområdet, säger Eva Kristensson.

Serviceföretaget Sodexo erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighetsskötsel och lokalvård och har 460 000 medarbetare i 72 länder, varav 11 000 i Norden.

Detta gäller vid verksamhetsövergång

  • När en verksamhet eller del av verksamhet övergår från ett företag till ett annat regleras detta av lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).
  • Alla anställda som berörs har rätt att följa med till det nya bolaget, men ingen skyldighet.
  • Den som väljer att gå med behåller sitt enskilda anställningsavtal med lön och anställningstid.
  • Det rådande kollektivavtalet fortsätter att gälla i ett år. Den nya arbetsgivaren har därefter ingen skyldighet att erbjuda samma förmåner som funnits tidigare, som till exempel lunchkuponger och friskvårdsförmåner.
  • En anställd som väljer att inte gå med till den nya arbetsgivaren kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, om det inte finns möjlighet till omplacering.

Källor: Arbetsgivarverket och SKL