Fastighets har över 800 skyddsombud på arbetsplatser runt om i landet. Under vårvintern har Fastighetsfolket skickat ut en enkät till samtliga, för att ta reda på hur man upplever att uppdraget som skyddsombud fungerar.

282 har svarat på tidningens frågor. Majoriteten av skyddsombuden tycker att uppdraget på det stora hela fungerar bra. 84 procent känner att man får gehör för sina synpunkter. Lika många svarar att de får stöd i sitt uppdrag som skyddsombud, antingen från arbetskamrater, arbetsgivare eller från andra fackliga.

Hög status på arbetsplatserna

En majoritet tycker också att samverkan med arbetsgivaren fungerar bra eller mycket bra: 82 procent.
Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman i Fastighets, tycker att ovan nämnda siffror på det stora hela är positiva, speciellt när det kommer till hur många av skyddsombuden som upplever att de får gehör för sina synpunkter.
– Den siffran är högre än vad jag hade trott. Det talar för att skyddsombuden trots allt har en ganska hög status på arbetsplatserna, säger han.

Men samtidigt tycker en knapp femtedel av skyddsombuden som svarat på enkäten att samverkan med arbetsgivaren inte fungerar.

Emil Haapala, skyddsombud på Samhall i Pajala, upplever att stödet från arbetsgivaren brister.
– Men så fort det blir någon förändring på arbetsplatsen, så glömmer man bort att informera oss fackliga, säger han.

Trots att det ibland känns motigt, tycker Emil Haapala på Samhall i Pajala att skyddsombudsarbetet fungerar bättre nu. ”När jag påpekar något fel så lyssnar man på mig”, säger han.

Chefen skyller på för kort varsel

28 procent av skyddsombuden svarar att man någon gång har motarbetats eller hindrats i sitt uppdrag som skyddsombud. Marie Öhrn, städare och skyddsombud i Helsingborg är en av dem.
– Som skyddsombud har man rätt till att studera en timme i veckan på arbetstid, men det blockerar min chef hela tiden. Han säger att han ska kolla upp hur det är med den saken, säger hon.

Marie Öhrn blev vald till skyddsombud i somras, men har ännu inte kunnat gå på sin utbildning. Arbetsgivarens ursäkt? För kort varsel.
– Med lite god vilja kunde han ha släppt iväg mig på det för länge sedan, säger hon.

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets

Facket har också ett ansvar

Torbjörn Jonsson tycker att det är ”fullständigt oacceptabelt” att ett enda skyddsombud ska behöva känna sig hindrad eller motarbetad av en arbetsgivare. Samtidigt tycker han att även facket har en roll i att se till att skyddsombuden faktiskt får sin grundutbildning.
– Om det lokala skyddsombudet inte har fått gå en sådan inom en viss tid så åligger det oss att ha koll på det. Våra regionala skyddsombud ska ha ett mentorskap för det lokala skyddsombudet, med regelbunden kontakt, säger han.

Fick inte gå på grund av ”inbjudan”

Ett skyddsombud, som vill vara anonym, vittnar också om att ha blivit hindrad från att gå en vidareutbildning. Den här gången motiverade arbetsgivaren beslutet med att förbundet skrivit ”inbjudan” och inte ”kallelse” i sitt brev till skyddsombudet.
– Då tyckte man att det inte var nödvändigt att gå, säger skyddsombudet.

Begränsat med skyddsronder

Ett annat skyddsombud, som också vill vara anonymt, säger att hen fått tjänstledigt utan lön eller avdragen semester när hen använt tid till skyddsombudsuppdraget.
– Det är en massa konstiga saker som jag fått bråka om. De har rättat till det sedan, men utan någon förklaring, berättar skyddsombudet.

Personen tycker heller inte att man går skyddsronder så ofta som hen skulle önska. Ronderna begränsas också till bara en timme åt gången.
– Jag skulle vilja ägna en halv dag, eftersom det är ett så pass stort område här.

Mikael Brodin, skyddsombud på Samhall i Umeå, känner inget stöd från arbetsgivaren. ”De gillar inte skyddsombud. De tycker vi är gnälliga och bara i vägen”, säger han.

Får mycket extrajobb lagt på sig

Mikael Brodin jobbar på Samhall i Umeå. Han har 14 års erfarenhet som skyddsombud, halva tiden som medlem i Fastighets. Han upplever också att han hindrats eller motarbetats flera gånger.
– Jag skulle ha fått vara med vid inköp av nya åkgräsklippare, men det tyckte man var onödigt att jag skulle vara med på. I stället tog man med driftledarna, men de har ingen kunskap om arbetsmiljö och säkerhet, säger han.

Mikael Brodin berättar också att arbetsgivaren lagt på mycket extrajobb på honom, vilket hindrar skyddsombudet från att genomföra sitt fackliga uppdrag.
– Man säger att jag är anställd och ska arbeta, att jag kan göra skyddsombudsgrejen på min fritid, säger han.

Arbetslivets hjältar

Enligt Torbjörn Jonsson har facket en uppgift att tala om för arbetsgivare vad det innebär att en anställd blivit vald till skyddsombud. Sköter man den biten tror han att sådana här slags konflikter kan minska.
– Finns det en klubb på arbetsplatsen ska den ha ett sådant samtal med arbetsgivaren. Om inte så ska det regionala skyddsombudet eller en lokal ombudsman se till att samtalet sker, säger han.

Ombudsman Torbjörn Jonsson vill också lyfta fram hur viktiga skyddsombud är för arbetsmiljön – och nämner att anställda i högre grad råkar ut för olycksfall på arbetsplatser där man inte har systematiskt arbetsmiljöarbete.
– Skyddsombud är arbetslivets hjältar. Men uppdraget handlar också om att trivas och må bra på jobbet, motverka förslitningsskador, motverka diskriminering och trakasserier, förbättra samtalsklimatet och medbestämmande gentemot arbetsgivaren, säger han.

Goda exempel finns också

Det finns så klart också skyddsombud som känner att uppdraget fungerar mycket bra. Olle Borgqvist har varit skyddsombud på fastighetsbolaget Gävlegårdarna i Gävle i 15 år och har aldrig haft några problem med arbetsgivaren.
– Är det något som saknas så skaffar vi det: kompetens, skyddskläder eller utrustning. Så länge som jag varit med har det aldrig saknats pengar till något, säger han.

Olle Borgqvist har alltid känt stöd av sin arbetsgivare Gävlegårdarna i Gävle. ”Företaget ställer alltid upp och uppmuntrar skyddsarbete”, säger han.

Genom avdelningen får han regelbundna skyddsombudsutbildningar och Olle Borgqvist har också alltid känt bra stöd från facket.
– Samverkan fungerar också bra. Vi har en arbetsmiljökommitté som träffas fyra gånger om året, säger han.

Måste vara bestämd

Daniel Lindblad har varit skyddsombud på ISS på Ringhals i två år. Även han tycker att samarbetet med arbetsgivaren fungerar.
– Men man måste också vara ganska bestämd som person för att få gehör. Det är väldigt lätt för arbetsgivaren att ignorera dig om du inte står på dig, säger han.

”Vi har haft en skyddskommitté på jobbet, men senaste året har det varit dåligt med den saken. Jag har varit på dem att vi bör få igång den igen”, säger Daniel Lindblad, skyddsombud på ISS på Ringhals.

Trots motgångarna på sin arbetsplats tycker Marie Öhrn att uppdraget som skyddsombud är viktigt – och uppmanar fler att bli det.
– Alla behöver hjälpas åt för att få en bättre arbetsmiljö, säger hon.