Enligt Seko och Fastighets ska Lasse Thörn inte lägga något färdigt förslag om samgående. Hans uppgift blir att rapportera sina slutsatser till en styrgrupp som består av Sekos förbundssekreterare Anneli Jonsson och Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande på Fastighets.

–Lasse Thörn ska utreda förutsättningarna för ett samgående och sen får vi ta ställning till det han kommer fram till. Det viktiga är att beslutet är bra och genomtänkt, hellre än att det går snabbt, säger Anneli Jonsson.

Första steget 2016

De första stegen mot ett eventuellt samgående togs våren 2016, då förbunden tog initiativ till en förstudie för att titta på medlemsavgifter och ekonomi. Förstudien presenterades våren 2017 och visade att förbunden både är lika och olika. Några konkreta resultat har inte presenterats.

Det fortsatta utredningsarbetet sattes på paus strax efteråt.

–Först hade Seko kongress och fick en ny ledning, sedan var det Fastighets tur att ha kongress, säger Anneli Jonsson.

Hösten 2017 beslutade Seko och Fastighets att tillsätta den utredning som Lasse Thörn nu ska göra.  I hans uppdrag ingår att fördjupa sig i ”ekonomiska synergieffekter, geografi och struktur samt medlemsvärdet”.

Spara pengar

Konkret innebär det att han ska söka efter vad som går att effektivisera och spara genom ett samgående, hur förbunden kan fortsätta samlokalisera runt om i landet och om och i så fall hur medlemmarna kan bli starkare av att Seko och Fastighets blir ett förbund. En sammanslagning skulle innebära ett förbund med cirka 150 000 medlemmar.

Den här artikeln är först publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.