Om man inte kan jobba inom det yrkesområde man redan har på grund av hälsoskäl efter att man har fyllt 61 år så ska man få sjukförsäkring fram till pensionen.

Det menar Vänsterpartiet och vill därför ta bort kravet på att man ska prövas mot hela arbetsmarknaden vid den åldern.

Tillbaka från sjukskrivning – men värken gör det svårt

Arbetsmiljö

– Det tar inte bort behovet av att reformera hela samspelet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och så vidare, men det riktar sig mot en specifik grupp som drabbas hårt av dagens system, säger Ali Esbati (V), som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ali Esbati, riksdagsledamot Vänsterpartiet.

Vill satsa 2 miljarder

Runt 18 000 personer gick i pension tidigare än de hade önskat år 2017 och det hade kostat omkring 300 miljoner kronor att ge dem sjukförsäkring fram till pensionen så att deras pension inte kulle urholkas, enligt Ali Esbati.

Enligt Vänsterpartiets beräkningar skulle därför en reform som tar bort omställningskravet kosta 2 miljarder kronor.

– Det tycker vi att det är värt. Det handlar om människor som hamnar i kläm och drabbas hårt av det här. Deras pensioner urholkas när de inte får rätt till sjukförsäkring, säger Ali Esbati.

Även beställares fel

Arbetsgivarorganisationen Almega stöttar arbetsgivare i hur de ska ta sitt arbetsmiljöansvar, men det bygger på att företaget själv ber Almega om hjälp.

– Vi kan inte reagera utan det, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega städföretagen. 

– Vi arrangerar utbildningar i arbetsmiljö och då är det rätt så många från städföretag som deltar. 

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos Almega.

Arbetsgivarorganisationen har inga siffror på hur ofta det förekommer att medlemsföretagen brister i sitt arbetsmiljöansvar.

– Men stressen är inte bara arbetsgivarnas fel utan det finns en prispress på marknaden och lägre pris innebär mindre tid. Det finns en okunskap på beställarsidan, de borde tänka på mer än priset, säger Ari Kouvonen.

”Ansvar för egen hälsa”

Allianceplus, där två städare i Fastighetsfolkets reportage om sjukförsäkringen är anställda, kommenterar reportaget i ett mejlsvar. På Fastighetsfolkets fråga vad som görs för att undvika förslitningsskador lyfter HR-chefen bland annat att skyddsronder är viktiga och att de informerar om ergonomiska arbetssätt vid introduktion av ny personal.

”Vi uppmuntrar också våra medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa genom regelbunden träning och vi erbjuder rabatterade priser på träningskort, massage, naprapat och kiropraktor”.

På frågan om företaget anser att de gjort tillräckligt vad gäller rehabilitering och anpassning i de aktuella fallen svarar de:

”Utifrån att hälsa är en känslig personuppgift så varken kan eller vill vi gå in och kommentera enskilda personer. Det jag vill säga är att vi är lyhörda och grunden för oss är att främja ett hållbart arbetsliv”, skriver HR-ansvariga Pernilla Eriksson.