– Många som har jobbat länge går i pension samtidigt och det är inte helt lätt att ersätta. Dels är det dålig tillväxt på nya fastighetsskötare. Det är allt färre som går utbildningen. Dels är det mycket kompetens som försvinner med alla som går i pension. 

Så känns det att lämna jobbet efter 43 år

Arbetsmarknad

Av de anställda som omfattas av Fastigos avtal med Fastighetsanställdas förbund och Kommunal var 2018 nästan 16 procent mellan 60-66 år.

Allt lärs inte i skolan

Därför uppmanar hon alla arbetsgivare att planera för nyrekrytering i god tid. 

– Vårt råd är att arbetsgivaren ska planera och kanske rekrytera tidigare än man tänkt från början så att nyanställda kan gå samtidigt och ha en längre överlämningsperiod. Allt går inte att lära sig i skolbänken. 

– På bostadsföretag vill man gärna ha anställda med arbetslivserfarenhet eftersom man går hem till folk, men det är brist på arbetskraft i många branscher så det är inte helt lätt att hitta sådan personal heller.