– Arbetsgivarna brukar inte vilja ge ut fullständiga lönelistor, utan bara medlemmarnas löner. Men det kan vara bra för klubbar och för enskilda personer att veta att man har rätt att få information om allas löner, säger Erik Löf, ombudsman i region Tvärs.

Han begärde ut listor för att ha som underlag till lönerevisionen, men blev förvånad när han fick nej från bolaget.

Satsa på att höja din lön med ombudsmannens bästa tips

Lön och avtal

– Medlemsantalet går ju upp och ned och är inte anslutningsgraden så hög behöver vi listor på samtliga löner när de enskilda lönerna ska förhandlas.

Det kan även vara bra att veta för enskilda personer som söker jobb, menar Erik Löf.

– Framförallt för fastighetsskötare så är minilönerna verkligen ett golv, många tjänar mer än det. Då kan det vara bra att veta var lönerna ligger när man själv söker jobb och ska förhandla om sin lön så att man får en rättvis lön.

Så gör du för att få ut listor

För att få ut lönelistor gäller det att skicka en skriftlig begäran till företaget att man vill ha listor med namn, yrkestitel och lön för alla som går på Fastighets avtal och hänvisa till offentlighetsprincipen.

Om bolaget inte vill lämna ut listor ska de då skicka ett skriftligt svar med avslag på begäran där de förklara varför de inte anser att de behöver lämna ut listan.

Bolaget hänvisar till konkurrensen

I det här fallet hänvisade Örebrobostäder till att de verkar på en konkurrensutsatt marknad där det finns många privata bostadsbolag som inte går under offentlighetsprincipen.

Bolaget menar att det skulle kunna gynna de privata bolagen i rekryteringen av personal om de som kommunalt bolag måste ge ut information om löner.

Men kammarrätten i Göteborg hänvisade till offentlighets- och sekretesslagen som säger att även aktiebolag där kommunen utövar inflytande ska jämställas med myndigheter – alltså gäller offentlighetsprincipen.