Årets höjdpunkt eller värsta mardrömmen – att bli kallad till lönesamtal med chefen kan kännas olika lockande. Oavsett är det många som går igenom detta just nu, eftersom de avtal som förnyas 1 april har en del av löneökningen som är generell och en som läggs i en pott för att förhandlas lokalt.

Därför finns potten

–Potten är avsedd att vara som en morot, man ska kunna få lite mer påslag om man tar lite mer ansvar till exempel, säger avtals- och förhandlingsombudsman Joakim Oscarsson på Fastighets.

För att lönesättningen ska fungera som en morot krävs flera saker.

Prata om samma sak

–Medarbetarsamtalet är ett tillfälle att få reda på hur arbetsgivaren uppfattar ens jobb. Men för att det ska bli ett bra samtal är det viktigt att det finns tydliga kriterier att utgå ifrån. Vare sig arbetsgivaren vill ge dig ett större eller mindre påslag ska det framgå varför, säger Joakim Oscarsson.

Flexibel och serviceinriktad är två vanliga kriterier, begrepp som kan tolkas på olika sätt.

Brist på folk ger mer i plånboken

Lön och avtal

–Att vara flexibel kan tolkas olika av olika personer i en arbetsgrupp och arbetsgivaren kan ha en annan bild. Därför är det bra att diskutera i gruppen vad ett lönekriterium innebär för den här arbetsplatsen. Då blir det lättare att veta hur man ska uppfylla det.

Ha koll på måttstocken

Tolkningen av ett lönekriterium är a och o, men du behöver också veta hur arbetsgivaren mäter din arbetsinsats.

–”Kunskapsöverlämnande” är ett kriterium jag hört används, men hur mäter man det? Räcker det att jag som mer erfaren berättar hur saker funkar om någon nyanställd frågar eller hamnar i svårigheter, eller förväntas jag vara aktiv på något särskilt sätt? Det finns många situationer där det behöver tydliggöras hur arbetsgivaren gör sin bedömning.

Grunda lönen i utvecklingssamtalet

Om samtalet om lön är den avgörande finalen på löneåret så är utvecklingssamtalet den viktigaste matchen i grundspelet. Där ska varje anställd få lägga fram sina önskningar om att utvecklas genom en kurs eller att ta ett utökat ansvar. Samtidigt ska chefen signalera vilka förväntningar som den har på den anställde.

Så påverkar tidig pension din ekonomi

Så funkar det

–Om det är en medarbetare som får höra  under lönesamtalet att den inte riktigt lever upp till arbetsgivarens förväntningar ska det inte komma som en överraskning. Det ska finnas en dialog i god tid så att man har en chans att förbättra sig.

”Tyvärr räckte inte pengarna”

Men om både jag och chefen verkar tycka att jag gör mitt jobb bra – ändå säger chefen att det inte finns pengar?

Så mycket extra tjänar du på beredskapen

Lön och avtal

–Ibland får vi höra att chefer sagt ”i år får du en hundring mindre för att några andra ska få högre påslag”. Det är inte ett skäl. Du ska få lön utifrån vad du presterat. Är det så att andra också ska få mer kan arbetsgivaren behöva skjuta till extra pengar, säger Joakim Oscarsson.

Klubben vakar och rycker in

Fackklubben på företaget förhandlar med arbetsgivaren om upplägget för hur pott-delen av löneökningen ska fördelas. De kan till exempel komma överens om att det ska finnas tre nivåer på pottpengen.

–Klubben har också en viktig del i att ha en dialog med arbetsgivaren om löneprocessen så att den går rätt till och att kriterierna är tydliga. Om en medlem känner att den inte blir nöjd efter samtalet med chefen så kan den också vända sig till klubben som kan vara ett stöd, säger Joakim Oscarsson.

Avtalen som ger ny lön 1 april

Den 1 april ska anställda på fastighetsbolag, på Folkets hus och parker och inom specialstäd få sin årliga löneökning. Den summa som förhandlats fram centralt mellan fack och arbetsgivare är olika på olika avtalsområden, men alla har en del som är generell och en del som är lokal pott.

KFO Folkets hus och parker – lönerna höjs med 575 kronor, varav 230 kronor generellt och 345 kronor i pott.

Pacta/Sobona – lönehöjning med lägst 610 kronor.

Fastigo –600 kronor, 50 procent fördelas generellt och 50 procent i pott.

Almega Fastigheter – 600 kronor. Hälften av höjningen ges generellt, hälften i pott om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

Almega specialservice –600 kronor från 1 april, 50 procent av potten är generell och 50 procent allmän pott.

Övriga avtal mellan Fastighets och arbetsgivarsidan förnyas längre fram i vår och i höst.