Text: Matilda Träff
Foto: Marie Birkl
Inläsning: Kajsa Olsson

Publicerat i juni 2019.

Läs reportaget här.