Råttor blir en allt vanligare syn i Göteborg, skriver GP. De stora byggprojekten i staden skrämmer upp råttorna ovan jord och det finns god tillgång på mat i parker och på torg.

Miljövänlig metod

Men nu tas nya tag mot gnagarna. Ett saneringsföretag har placerat ut 2 200 giftfria råttfällor i staden. De moderna råttfällorna består av en liten plåtlåda där gnagarna lockas in av en lukt som de gillar.

Inne i lådan får råttan en dödlig elstöt och samlas upp i en behållare. Samtidigt skickas ett sms till saneringsföretaget, som kan komma och tömma behållaren.

– Det här är ett fantastiskt verktyg, det gör att vi har bevakning dygnet runt och kan göra en större analys på vilka insatser som krävs. Det är också en miljövänlig metod eftersom vi inte behöver använda gifter, säger Mikael Eliasson, gruppledare för skadedjursutrotning på Anticimex, till GP.

Hårdare regler minskar giftanvändning

Saneringsfirmorna använder råttgift i betydligt mindre omfattning sedan reglerna blivit hårdare. Nu får inte giftet finnas kvar mer än någon månad och får bara användas under tiden det finns råttor kvar i området.

Enligt Anticimex ökade antalet digitala råttfällor runt om i landet med 29 procent 2018 jämfört med året innan. Totalt registrerade Anticimex 509 152 digitala råttfångster under 2018.