Om du går i pension ett år tidigare minskar pensionen per månad med mellan 5 till 6 procent. Att arbeta deltid 50 procent under 10 år under arbetslivet minskar pensionen per månad med 10 till 13 procent. Det är två av tumreglerna som Pensionsmyndigheten presenterar i sin nya rapport ”Tumregler för pensionen”. De är inte exakta men ger en uppfattning om hur arbetslivet påverkar din pension. 

– Tumreglerna är bra verktyg för att få koll på hur olika livsval eller saker som händer i livet kan komma att påverka pensionen i framtiden, säger Erik Ferm, rapportförfattare och analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Vilka faktorer har störst inverkan på pensionen? 

– Lönen påverkar ju storleken på pensionen. Men utöver lönen är det arbetslivets längd och vilken tidpunkt man tar ut pensionen som har allra störst procentuell påverkan på pensionen. Huruvida man har tjänstepension eller inte har också en stor påverkan på pensionen. Även deltidsarbete under många år påverkar pensionen mycket. 

Vilken tumregel tycker du är viktigast att känna till? 

– Det kan vara bra att vara medveten om att deltidsarbete under många år har en stor inverkan på pensionen. Om man arbetat deltid kan man kompensera genom att arbeta ett år längre för att höja sin pension, om man har möjlighet. De par där den ena personen i förhållandet arbetat deltid för att till exempel ta hand om barn kan man utjämna skillnaderna i pensionen genom att den som arbetat heltid för över sin premiepension till den som arbetat deltid. Det går att göra enkelt genom att logga in på pensionmyndigheten.se. 

Vad är det bästa sättet att för att få koll på sin pension? 

– Det bästa sättet att få information om sin egen pension är att göra en pensionsprognos via pensionsmyndigheten.se eller på minpension.se. Där samlas automatiskt pensionsuppgifter för den enskilde och hur mycket man kan förvänta sig att få i total pension. Men tumreglerna kan vara ett bra verktyg för att få en uppfattning om hur mycket olika händelser i arbetslivet påverkar pensionen, säger Erik Ferm. 

I rapporten ”Tumregler för pensionen” finns även förenklade formler för den som själv vill göra pensionsberäkningar.

Några exempel på tumregler:

  • Att börja arbeta ett år senare – minskar pensionen per månad med 1 till 3 procent
  • Att börja arbeta vid 28 istället för 23 – minskar pensionen per månad med 11 procent
  • Att börja arbeta ett år tidigare – ökar pensionen per månad med 1 procent
  • Att gå i pension ett år tidigare – minskar pensionen per månad med 5 till 6 procent
  • Att gå i pension ett år senare – ökar pensionen per månad med 6 till 11 procent
  • Att arbeta deltid 50 procent under 10 år under arbetslivet – minskar pensionen per månad med 10 till 13 procent