Sedan 1980-talet har städföretag kunnat ansöka om auktorisation för att bevisa att de är seriösa. För att kunna bli auktoriserad måste företaget uppfylla en rad krav när det gäller bland annat ekonomisk stabilitet och arbetsvillkor. I auktorisationsnämnden som granskar företagen sitter företrädare för Almega Serviceföretagen, Fastighets och Kommunal.

”Riskerar att skapa förvirring”

Men nu vill Städbranschen Sverige, som är en branschorganisation, skapa en egen auktorisation. Det är något som väcker kritik från Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets. 

Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets.

– Det riskerar att skapa förvirring och undergräva den auktorisation som är känd i branschen. Vi är överens med Almega och Kommunal om att det är viktigt att det är arbetsmarknadens parter som utför auktorisationen av städföretagen. Det är vi som tecknar kollektivavtal och som har bäst koll på arbetsvillkoren hos företagen, säger Magnus Pettersson.

Vill ge fler företag möjlighet att auktoriseras

Men Matthias Lindholm som är ordförande för Städbranschen Sverige tror inte att deras auktorisation kommer att äventyra den befintliga auktorisationen för städföretag. 

– Tanken med vår auktorisation är att täcka in den bredd av företag som är med i vår branschorganisation. Våra medlemmar är också leverantörer, tillverkare och konsulter inom branschen. Genom att vi startar en egen auktorisation kan vi få fler företag auktoriserade, något som är bra för branschen. Jag är förvånad över den negativa responsen, säger Matthias Lindholm. 

Ari Kouvonen som är näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen vill inte uttala sig om hur Almega ställer sig i frågan innan Städbranschen Sverige presenterat färdiga kriterier för sin auktorisation. 

– Det är för tidigt att uttala sig om hur det kommer att påverka, vi vet ännu inte hur deras kriterier skulle se ut. Men jag kan förstå Fastighets oro för att två auktorisationer riskerar att skapa förvirring i branschen. Vi är väldigt glada att vi har med oss de fackliga organisationerna i vår auktorisationsnämnd, säger Ari Kouvonen. 

Oklart om något fackförbund deltar

Enligt Matthias Lindholm är auktorisationen fortfarande under uppbyggnad, men han poängterar att företagen som blir auktoriserade kommer att granskas noggrant.

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige.

– Självklart är kollektivavtal ett grundkrav. Men vi kommer även att titta på ekonomisk stabilitet, kvalitet, miljöansvar och självklart kommer arbetsvillkoren för dem som arbetar i företaget vara i fokus, säger Matthias Lindholm. 

Kommer ni att ha med någon facklig part i er auktorisationsnämnd? 

– Den är inte namnsatt ännu, men det hoppas vi förstås. Vi har nyligen kontaktat de fackliga parterna för att få till en dialog kring detta. Det vore olyckligt om vi inte får med dem i nämnden, säger Matthias Lindholm. 

Fastighets: Städbranschen extra utsatt för oseriösa företag

Men Fastighets ordförande Magnus Pettersson säger att ett samarbete med Städbranschen Sverige inte är aktuellt. Han poängterar att det är extra viktigt med en enhetlig auktorisation i städbranschen, där det finns många oseriösa företag. 

– Vi får varje vecka samtal från exempelvis bostadsbolag som frågar om vilka städföretag vi kan rekommendera, och då kan vi hänvisa till den auktorisation som vi utför tillsammans med Kommunal och Almega. Den har hög kvalitet och status, vi vet att de auktoriserade företag är granskade och har skäliga arbetsvillkor. Om den försvagas av en annan auktorisation i städbranschen, som dessutom riskerar att bli i lightversion, är det väldigt allvarligt, säger Magnus Pettersson. 

Städbranschen Sverige planerar att deras nya auktorisation ska vara på plats efter årsskiftet. 

Om auktorisationen

För att ansöka om att bli Auktoriserat Service­företag krävs det att företaget är medlem i någon av Almegas följande bransch­organisationer: Almega Service­företagen eller Fastighetsarbetsgivarna. 

Alla beslut om beviljande av auktorisation eller uteslutning fattas av en auktorisationsnämnd. Fastighets och Kommunal utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. 

Nämnden har rätt att i sin löpande granskning av företagen genomföra företagsbesök, både slumpvisa besök och planerade. Auktorisationsnämnden genomför dessa besök regelbundet, och ett auktoriserat företag är skyldigt att medverka till besöken.