Text och inläsning: Matilda Träff
Foto: Anna Rehnberg

Publicerat i Fastighetsfolket #7 augusti 2019

Läs reportaget här.