Text och foto: Fatima Grönblad
Inläsning: Matilda Träff

Publicerat i Fastighetsfolket #7 augusti 2019.

Läs reportaget här.