Förnyade städkontrakt och nya upphandlingar innebär ofta att tiden blir ännu tajtare för att hinna städa det du ska. 

”Men andra hinner ju?!”

”Städa med ögonen!”. ”Men andra hinner ju?!”. ”Lös uppgiften!” .  Som städare är det lätt att känna sig satt inför ett omöjligt uppdrag.

Då är det bra att känna till tidlöneprincipen, som gäller alla som jobbar på städentreprenadföretag.

Tidlön är motsatsen till ackord och innebär att städarbetet ska göras i normal arbetstakt. I anställningsavtalet ska det framgå hur många timmar som ska jobbas varje dag och varje vecka.

Jobba i normal takt

–Du ska jobba i normal arbetstakt och i en arbetstakt som är normal för dig. När du arbetat de timmar som kontraktet säger ska du gå hem, förklarar Fastighets ombudsman Ewa Edström.

Men vad händer om städuppgifterna inte är klara? En bit av korridoren är inte moppad, två toaletter är inte städade eller diskbänken ännu inte avtorkad?

– Då ska du kontakta din arbetsgivare och förklara att du inte hunnit allt. Då är det arbetsgivarens sak att bedöma om du ska stanna kvar och slutföra jobbet. I så fall ska du få extra betalt, säger Ewa Edström.

Tänk på detta

Att du alltid ska ha ett skriftligt anställningsavtal.

I avtalet ska det framgå:

Din arbetsgivare och organisationsnummer

Vilken anställningsform du har, till exempel tills vidare eller vikariat

Arbetsmängd per dag och vecka

Lön

Vilket kollektivavtal som tillämpas

Den som är anställd på heltid ska få extra timlön och övertidsersättning ifall arbetsgivaren kräver att jobba längre än den ordinarie arbetsdagen. Den som är anställd på deltid har rätt till extra timlön och mertidsersättning.

Många är rädda om sitt jobb

Men hur lätt är det att hävda tidlöneprincipen i praktiken?

Men om man inte vågar säga till att man har för mycket att göra så  kommer det aldrig att ske någon förändring.

– Många av våra medlemmar är rädda om sin anställning och vågar inte alltid säga till att de inte hinner med sitt arbete under dagen. Det är inte ovanligt att man börjar arbeta långt innan arbetsdagen startar och andra stannar kvar efter dagens slut för att hinna med.

–Men om man inte vågar säga till att man har för mycket att göra så  kommer det aldrig att ske någon förändring. Det här är en arbetsmiljöfråga och det står i arbetsmiljölagen att arbetet ska vara anpassat efter individens förmåga, och vi är alla olika. Om du känner att du inte hinner med det du ska göra under arbetsdagen ska du kontakta ditt regionala Fastighetskontor så att du kan få hjälp av ett regionalt skyddsombud, säger Ewa Edström.

Tidlöneprincipen innebär också att du ska stanna hela arbetsdagen, även om du skulle bli klar tidigare.