– Jag tycker att de gav en samstämmig bild som inte är så dyster som det ibland har låtit som tidigare. Förhåller sig parterna till siffrorna som presenterades idag kan vi hitta bra lösningar för lönebildningen i avtalsrörelsen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Företrädare för Konjunkturinstitutet, Industrins ekonomiska råd, Riksbanken och Medlingsinstitutet presenterade sina rapporter om det samhällsekonomiska läget på konferensen.

De var alla eniga om att den långa högkonjunkturen som har varit har börjat att mattas av. Till stor del på grund av en orolig omvärld med handelskonflikter mellan USA och Kina, samt ovissheten kring Brexit.

Ingen lågkonjunktur i sikte

Men det finns även positiva saker som en stabil detaljhandel och låg arbetslöshet.

– Vi ser en inbromsning till normal konjunktur, inte en svår lågkonjunktur, förklarade vice riksbankchef Henry Ohlsson.

Konjunkturinstitutets enhetschef Karolina Holmberg visade i sin presentation av institutets prognoser att lönerna skulle kunna öka med 3 till 3,5 procent per år framöver utan att inflationen stiger över två procent. Men de kommer att öka mindre än så, bedömer Konjunkturinstitutet.

”Måste sätta ned foten”

Magnus Pettersson var på plats både som åhörare och deltagare i en debattpanel.

Tycker du att informationen idag har gett er bra argument inför avtalsrörelsen?

– Ja, absolut. Nu är det mest intressanta att se industrins siffersättning den 4 november, säger Magnus Pettersson.

I debattpanelen medverkade han tillsammans med företrädare från Unionen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, samt Akademikerförbundet SSR.

Fastighets förbundsordförande fick där frågor om 6F:s inställning till industrimärket.

– Vi är inte emot en normering i lönebildningen, men det finns olika sätt att utforma en sådan. Någon gång måste vi sätta ned foten. Det kan inte fortsätta med den värdediskriminering och lönediskriminering som blir av att man stirrar sig blind på procenten och som gör att de som tjänar mest hela tiden får mer och kvinnodominerade avtal halkar efter, svarade Magnus Pettersson.