Högst ersättning får dem som går på Arbetsgivaralliansens avtal, ett dryg hundralapp extra i timmen beroende på grundlönen. Det här blir extra slantar exempelvis för personalen på idrottsanläggningar som jobbar med att preparera isarna till annandagens hockey- och bandymatcher.

På annandagen har Luleå hemmamatch i SHL mot Frölunda. Då behöver anställda vara på plats och slipa isarna.

Precis som inom all fastighetsskötsel finns det också de som står i beredskap ifall något oväntat inträffar eller snö behöver röjas.

För städare och sanerare är det också vanligt att jobba på helger. Där ger Almegas avtal för serviceentreprenad och specialservice mest med drygt 95 kronor i timmen.
– Många städare och sanerare jobbar under helger. I butiker, vårdinrättningar eller på industrier som har verksamhet dygnet runt krävs städning och specialstädning även under helgerna, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Minst extra pengar finns att tjäna på KFO:s avtal för Folkets hus och parker samt på Almegas asylboendeavtal. Där är det extra tillägget över jul bara 22:89 kronor i timmen.

Så mycket tjänar du som jobbar i jul

Almega bemanningsföretagen + 91:74 kronor/timme

För den som är utbokad på jobb hos ett företag gäller villkoren i kollektivavtalet som gäller på den arbetsplatsen.

För den som inte är uthyrd men ändå arbetar, till exempel på arbetsgivarens kontor, från klockan 00.00-24.00 på julafton, juldagen och annandagen gäller tillägg på + 91:74 kronor i timmen.

Den är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning får dessutom så kallad helglön för julafton, juldagen och annandagen, som i år är på veckodagar. Det räknas så att garantilönen multipliceras med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka dividerat med 5,0. Från och med 1 maj 2019 är garantin 117:84 kronor för kvalificerad yrkesarbetare och 111:44 kronor för övriga.

Almega fastighetsarbetsgivare + 76:29 kronor/timme    

Julafton, juldagen och annandagen från klockan 00.00-24.00 ger tillägg på + 76:29 kronor per timme.
För den som har beredskapstjänst är storhelgstillägget + 38:74 kronor i timmen från klockan 22.00 på måndag den 23:e december till klockan 06.00 fredag 27:e december.

Almega fönsterputs + 96:60 kronor/timme

För den som jobbar under jul utgår ett tillägg för förskjuten ordinarie arbetstid. Från 06.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december är tillägget 96:60 kronor per timme.

På det här avtalet kan även den som är ledig få extra pengar. Den som har ackordslön och varit anställd minst tre månader före jul får så kallad helglön på julafton juldagen och annandagen, som i år är på veckodagar.

Helglön betalas ut om den anställde annars skulle ha haft vanlig arbetsdag. 

Helglönen är samma som timlönen: 138:47 kronor i timmen för den som har upp till två års branschvana, och 140:98 kronor i timmen för den som har mer än två års branschvana.

Almega serviceentreprenad + 95:81 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, 27 december. Då är tillägget +95:81 kronor per timme.

Almega specialservice + 95:97 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, 27 december. Då är tillägget +95:97 kronor per timme.

Almega tjänsteföretagen – asylboende + 22:88 kronor/timme

Från klockan 16.00 måndag den 23:e fram till klockan 06.00 fredag 27:e december är tillägget +22:88 kronor i timmen. För den som jobbar natt, från klockan 01.00-06.00, utgår extra tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget +38:76 kronor i timmen från klockan 20.00 på måndag den 23:e till klockan 06.00 fredag 27:e december.

Almega tjänsteföretagen – städ i egen regi + 54:66 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, 27 december, är tillägget +54:66 kronor i timmen.

Almega vårdföretagen – städ i egen regi + 54:66 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, 27 december, är tillägget +54:66 kronor i timmen.

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer (beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 annandag jul (i år natten till fredag 27 december) ges ett tillägg på månadslönen delat på 150. 

För den som har avtalets lägstalön 23 225 kronor i månaden (för 20-åringar och uppåt) blir tillägget 154 kronor i timmen.

Den som har beredskapstjänst får storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 natten till fredag den 27:e. Tillägget är månadslönen delat på 350, vilket är +66 kronor i timmen för den som tjänar 23 225 kronor.

Arbetsgivaralliansen Idrott (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 annandag jul (i år natten till fredag 27 december) ges ett tillägg på månadslönen delat på 150. 

För den som tjänar 23 440 kronor i månaden (avtalets lägsta lön för 20 år+) blir tillägget 156 kronor i timmen.

För den som har beredskapstjänst ges storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 natten till fredag den 27:e. Tillägget är månadslönen delat på 350, vilket är +67 kronor i timmen för den som tjänar 23 440 kronor.

Bankinstitutens arbetsgivarorganisation + 45:20 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 05.00 på julafton till klockan 05.00 fredag 27 december. Tillägget är på +45:20 kronor i timmen.

Fastigo F-avtalet + 76:50 kronor/timme

Julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00-24.00 ger ett tillägg på +76:50 kronor i timmen.

Beredskapsersättningen är +38:80 kronor per timme från klockan 20.00 dagen före julafton till klockan 06.00 på fredag 27 december.

Idea fastighetsarbete + 76:29 kronor/timme

Julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00-24.00 ger tillägg på +76:29 kronor i timmen.

Storhelgsersättningen för beredskapstjänst är +38:74 kronor per timme från klockan 22.00 på lördag till klockan 06.00 på fredag 27 december.

Idea städ i egen regi + 54:66 kronor/timme  

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, 27 december, är tillägget +54:66 kronor i timmen.

KFO Folkets hus och parker +22:89 kronor/timme

Från klockan 16.00 lördag den 23:e fram till klockan 06.00 fredag 27:e december är tillägget +22:89 kronor i timmen. För den som jobbar natt, från klockan 01.00-06.00, utgår extra tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget +38:76 kronor i timmen från klockan 20.00 på lördag till klockan 06.00 fredag 27:e december.

KFO Samhall + 88:90 kronor/timme  
Storhelgstillägg gäller från klockan 06.30 på julafton till klockan 06.30 dagen efter annandag jul, 27 december. Då är tillägget +88:90 kronor per timme.

Sobona (fd Pacta) +108:20 kronor/timme

Från klockan 18.00 på måndagen 23 december till klockan 07.00 fredag 27 december ges ett tillägg på 108:20 kronor i timmen.

För den som har beredskap utgår ett extra tillägg från klockan 00.00 måndag 23:e december till klockan 24.00 på annandagen. Hur stort tillägget är beror på lönen.