Att jobba kvällar, nätter och helger ger extra pengar i form av ob-ersättning i många yrken. Tillägget för obekväm arbetstid, som ofta kallas ob-tillägg, är olika högt beroende på när du arbetar. Extra högt blir det på storhelger. Storhelg är jul, nyår, påsk, midsommar.

Här kommer tilläggen för storhelger som Fastighets och arbetsgivarna har kommit överens om i bransch för bransch. En garanti för att du ska få extrapengarna är dock att din arbetsgivare har kollektivavtal. Om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller, fråga ditt fackliga ombud eller facket i din region.

Ob-ersättning för städare

Det finns olika kollektivavtal för städare beroende på var städningen utförs. De flesta medlemmarna i Fastighets hör till avtalet Serviceentreprenad.

Almega Serviceföretagen – Serviceentreprenad + 100:91 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är lönetillägget 100:91 kronor per timme.

Almega Tjänsteföretagen – Städ i egen regi + 57:57 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 57:57 kronor i timmen.

Almega Vårdföretagarna – Städ i egen regi + 57:57 kronor/timme

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 57:57 kronor i timmen.

Bankinstitutens arbetsgivarorganisation + 47:68 kronor/timme

Storhelgstillägg gäller från klockan 05.00 på julafton till klockan 05.00 den 27 december. Lönetillägget är på 47:68 kronor i timmen.

Fremia – Städ i egen regi + 57:57 kronor/timme 

Från julafton klockan 05.00 till klockan 05.00 dagen efter annandagen, den 27 december, är lönetillägget 57:57 kronor i timmen.

Ob för fastighetsskötsel

För fastighetsskötare, bovärdar, kvartersvärdar, fastighetstekniker med flera finns det flera kollektivavtal.

Fastigo – F-avtalet + 80:50 kronor/timme

Jobb på julafton, juldagen och annandagen klockan 00.00–24.00 ger ett lönetillägg på 80:50 kronor i timmen.

Beredskapsersättningen är 40:80 kronor per timme från klockan 20.00 dagen före julafton till klockan 06.00 den 27 december.

Almega Fastighetsarbetsgivare + 80:32 kronor/timme   

Julafton, juldagen och annandagen från klockan 00.00 till 24.00 ger ett lönetillägg på 80:32 kronor per timme.

För den som har beredskapstjänst är storhelgstillägget 40:79 kronor i timmen. från klockan 22.00 den 23 december till klockan 06.00 den 27 december.

Sobona + 121:70 kronor/timme

Från klockan 18.00 den 23 december till klockan 07.00 den 27 december ges ett tillägg på 121:70 kronor i timmen.

Det finns också andra tillägg för obekväm arbetstid i det centrala Sobonaavtalet, dessutom kan arbetsgivare och fack träffa lokala kollektivavtal som ser annorlunda ut. Fråga din fackliga företrädare om vad som gäller för dig.

Ob-ersättning på Samhall

Anställda på Samhall, som arbetar som städare, fastighetsskötare med mera berörs av ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Fremia – Samhall + 93:80 kronor/timme   

Storhelgstillägg gäller från klockan 17:30 den 23 december till klockan 06.30 dagen efter annandag jul, den 27 december. Då är lönetillägget 93:80 kronor per timme.

Ob på idrottsanläggningar

Vaktmästare och driftpersonal på idrottsanläggningar har ett avtal med Arbetsgivaralliansen.

Arbetsgivaralliansen Idrott (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 på annandagen ges ett tillägg som motsvarar månadslönen delat med 150. 

För den som tjänar 24 870 kronor i månaden (avtalets lägsta lön för 20-åringar och uppåt) blir tillägget 165 kronor i timmen.

Ob-ersättning för sanerare

Sanerare och specialstäd berörs av Specialservice-avtalet.

Almega Serviceföretagen – Specialservice + 100:89 kronor/timme 

Storhelgstillägg gäller från klockan 06.00 på julafton till klockan 06.00 dagen efter annandag jul, den 27 december. Lönetillägget är 100:89 kronor per timme.

Ob på Folkets hus och parker

Vaktmästare, fastighetsskötare och andra anställda på Folkets hus och parker berörs av ett kollektivavtal med Fremia.

Fremia – Folkets hus och parker + 24:15 kronor/timme  

Från klockan 16.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december utgår det ordinarie ob-tillägget på 24:15 kronor i timmen.

Den som jobbar natt, klockan 01.00–06.00, får ett extra tillägg, då läggs 21:27 kronor per timme till ovanstående tillägg.

För den som har beredskap är storhelgstillägget 40:88 kronor i timmen från klockan 20.00 den 23 december till klockan 06.00 den 27 december.

Fönsterputsares ob-tillägg

Almega Serviceföretagen – Fönsterputsavtalet + 101:29 kronor/timme

För den som jobbar under jul utgår ett tillägg för förskjuten ordinarie arbetstid. Från 06.00 på julafton till klockan 06.00 den 27 december är lönetillägget 101:29 kronor per timme.

På det här avtalet kan även den som är ledig få extra pengar. Den som har ackordslön och varit anställd minst tre månader före jul får så kallad helglön.

Helglön utbetalas under förutsättning att helgdagen infaller på en veckodag som enligt arbetsschemat skulle varit arbetsdag.

Helglön utbetalas med 145,21 kronor för den med branschvana upp till 2 år och med 147,82 för den med branschvana över 2 år.

Ob-tillägg på ideella företag

Fastighets har medlemmar som arbetar på ideella och idéburna företag, de har ett eget kollektivavtal.

Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer (tillägg beror på lönen)

Från klockan 07.00 på julafton till 24.00 den 27 december ges ett lönetillägg som motsvarar månadslönen delat med 150. 

För den som har avtalets lägstalön 24 649 kronor i månaden (för 20-åringar och uppåt) blir lönetillägget 164 kronor i timmen.

Den som har beredskapstjänst får storhelgstillägg från klockan 07.00 på julafton fram till klockan 24.00 den 27 december. Tillägget är månadslönen delat med 350, vilket blir ett lönetillägg på 70 kronor i timmen för den som tjänar 24 649 kronor.