LO:s mål att minska löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän till år 2028 blir allt mer avlägset. 

I LO:s årliga lönerapport konstateras att medellönen för tjänstemän förra året var 13 500 kronor, eller 50 procent högre än för arbetare.

En genomsnittlig arbetare tjänade 27 000 kronor i månaden 2018, medan den genomsnittliga tjänstemannen hade en månadslön på 40 500.

Lönegap som på 1930-talet

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.  

– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare i en kommentar till rapporten.

Kvinnors löner släpar efter

Ett annat av LO:s mål till 2028 är minskade löneskillnader mellan kvinnor och män i arbetaryrken. 

Även på den punkten går det åt fel håll, enligt rapporten. 

Där ökade skillnaden förra året och medellönen är nu 3 400 kronor, 14 procent, högre för manliga arbetare än för kvinnliga.

– Vårt långsiktiga mål är att utradera skillnaderna helt. För att de inte ska öka ännu mer måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Torbjörn Johansson.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.