LO beslutade i går att gå vidare med Svenskt Näringsliv och PTK om förändringar av lagen om anställningsskydd.

–Vi har beslutat att åtta förbund går vidare med förhandlingar. Det är förstås bättre om alla är med, men vi har lite olika behov av det här, sa Karl-Petter Thorwaldsson igår till tidningen Arbetet.

Nytt hemligt dokument

På LO-styrelsen visades nya dokument upp, men Fastighets och de fyra andra förbunden som klivit av ändrar inte sin uppfattning att LO inte har deras mandat längre att förhandla i frågan.

Jari Visshed, förhandlingsansvarig i Fastighets representerade förbundet på LO-styrelsen. Han kommenterar beslutet att LO och åtta förbund fortsätter så här:

Det klart att när sex elefanter är ute ur rummet så påverkar det

–Det klart att när sex elefanter är ute ur rummet så påverkar det. Vi fick se ett nytt dokument igår på LO-styrelsen, men jag uppfattar inte att innehållet ändrats på ett avgörande sätt. Det är fortfarande så att vi ser problem med förhandlingarna kring saklig grund och personliga skäl. Vi kan inte ställa upp på att lagen ändras på det sätt som nu diskuteras, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande och förhandlingsansvarig.

Januariavtalet ligger bakom

Bakgrunden till förhandlingarna om trygghet och omställning, som de kallas, är att det inom politiken finns tydliga mål att förändra lagen om anställningsskydd, las. 73-punktsavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern innehåller att arbetsrätten ska ”moderniseras” och att reglerna om turordning ska ändras.

Arbetsmarknadens parter har möjlighet att själva förhandla fram ändringar som politiken ställer upp på, annars kommer en lagändring att ske. En utredning pågår just nu om hur arbetsrätten ska ändras.

Jari Visshed ser inte risken om ändrad lagstiftning utan parternas inblandning som ett tillräckligt skäl att hålla fast vid förhandlingarna med PTK och Svenskt Näringsliv.

–Vi får fortsätta analysera detta, men jag har inte fått uppfattningen att regeringens utredare gett sig på saklig grund-begreppet, så utredningen går inte lika långt. Vi har en hyfsad rättstillämpning i hur saklig grund behandlas och ändras det vet vi ingenting om vart det tar vägen.

Finns det inte tillräckligt fördelaktiga delar, som du ser det, vad gäller rättigheter till omställning som skulle väga upp försämringar i las?

– Nej, vi accepterar inte riktigt det resonemanget att de stora grupperna med trygga anställningar måste få försämrade villkor för att det ska förbättras i en annan ände. Visstidsanställningarna är ett gissel som slagit ut andra tillfälliga anställningsformer och att göra det lättare att säga upp anställda är inte svaret på det, säger Jari Visshed.

Du ser inga möjligheter i ökade chanser till omställning?

–Visst, i en drömsituation skulle det vara bra om personer som blir uppsagda får utbilda sig med bibehållen lön till ett nytt yrke. Men som vi uppfattat det är skrivningarna i förhandlingarna mer utzoomade medan las-delarna är alltför konkreta, så det är svårt att se ett byte. Vi är lite luttrade efter förhandlingarna om etableringsjobben, där förhållandena ändrade sig i grunden under gång. Vi vet inte hur det utvecklar sig i politiken och därför är det ett komplicerat byte. 

Utifrån sett verkar det inte stabilt inom LO. Samordningen sprack och nu är ni delade även i denna fråga. Vad innebär det?

–Det är förstås inte bra. LO är som starkast när vi är eniga.

Hade det inte varit värt att rätta in sig i ledet och inte lämna förhandlingarna trots att ni är kritiska?

–Nej, det här är för allvarligt. Vi kan inte ställa oss bakom det här, säger Jari Visshed.

Januariavtalet om arbetsrätten

Så här står det i punkten om arbetsrätten som regeringen, C och L enats om: ”Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.
Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor”.