Text och inläsning: Kajsa Olsson
Foto: Anna Simonsson

Publicerat i Fastighetsfolket #10 i december 2019.

Läs reportaget här.