Nu har vår avtalsrörelse för Fastighets medlemmar startat på riktigt. Vi har lämnat över våra yrkanden på fyra viktiga avtalsområden hittills.

Vi vill ha treprocentiga löneökningar, ettårsavtal och en låglönesatsning innebärande att när vi räknar fram vårt avtalskrav så kommer alla som tjänar mindre än 26 100 räknas upp till den nivån. Det kommer framförallt gynna städarna inom vårt förbund.

För oss i Fastighets är det alltid viktigt att värna ”Golvet”, lägstalönerna i kollektivavtalet, och det kommer vi att göra i år också. Lägstalönerna ska höjas lika mycket som utgående lön.

Många av våra medlemmar vill ha längre semester

Vi vill också kunna växla till oss lediga dagar mot semesterersättning. Många av våra medlemmar vill ha längre semester.

Det här bara några av våra krav i årets avtalsrörelse. Att kunna förbättra villkoren på jobbet i kollektivavtalen är avgörande för Fastighets. Det finns många krafter i dag som vill angripa detta.

Nu senast har politiker i Göteborg angripit förbättringar och förmåner som våra medlemmar fått igenom med hjälp av samverkansavtal. Kommunstyrelsen försökte genomföra ett förslag om att med ett enkelt politiskt beslut ta bort vad fack och arbetsgivare i kommunen kommit överens om.

Men beslutet blev inte av den här gången.  Fackens företrädare lyckades förmå tillräckligt många att rösta ner förslaget.

Inte minst har Fastighets förtroendevalda i fastighetsbolagen gjort ett gott arbete

Facken har agerat tillsammans och tryckt på att för att försöka förmå politikerna att följa de spelregler som finns. Inte minst har Fastighets förtroendevalda i fastighetsbolagen gjort ett gott arbete. De visar att vi tillsammans kan förändra och värdet av att vi i facket är starka och agerar för medlemmarna.

Att som facklig företrädare bevaka politiken och hitta vägar till samarbete och förståelse är alltid viktigt för en fackförening.