Det finns ingen maxtemperatur för hur varmt det får vara på jobbet. Däremot har Arbetsmiljöverket ett värmeindex med faktorer som arbetets intensitet, temperatur och luftfuktighet och föreskrifter för hur länge man får arbeta i hög värme enligt värmeindexet.

Arbetsgivaren ska se till att arbetet kan göras med så låg värmebelastning som möjligt. Att jobba i hög värme är en fysisk belastning för kroppen, bland annat är det tungt för hjärtat. 

Värme kräver pauser

Vad gör man då när värmeböljan lägger sig men arbetet måste utföras? Moayed Motallebi, regionalt skyddsombud i region Ost, säger att det är viktigt att kunna ta längre pauser för att hinna dricka vatten och ta frisk luft under varma perioder.

– Men det är inte alltid lätt heller, det är mycket stress. När jag gör skyddsrond kollar jag så att personalen har extra ombyte ifall de blir svettiga på jobbet, säger Moayed Motalleb.

Moayed Motallebi, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Han tittar också efter om de anställda har tillgång till dusch och omklädningsrum på jobbet – något som inte är självklart när man arbetar på entreprenad.

En annan viktig sak är att fläktsystemet kan hantera värmen, något som inte heller är lätt att styra när jobbet är på entreprenad.

Risk för olyckor ökar

Förutom att svettiga arbetskläder kan vara obekvämt att jobba i och att väldigt hög värme kan vara skadligt för kroppen så sänks också arbetsförmågan och uppmärksamheten vilket ökar risken för olyckor. 

Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress, enligt Arbetsmiljöverket som har en del tips på vad man ska ta till för åtgärder när temperaturen skjuter i höjden:

Tillfälliga åtgärder vid inomhusarbete

 • Begränsa solinstrålningen
 • Använd mer informell klädsel
 • Ha god tillgång till vätska
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Stänga av onödiga värmekällor
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Kör ventilationen nattetid
 • Använd bordsfläktar

Tillfälliga åtgärder vid utomhusarbete

 • Byt till andra arbetsuppgifter
 • Prioritera arbete i skugga när det är stark sol
 • Ta längre pauser
 • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen
 • Använd så svala kläder som möjligt
 • Se till att dricka när det är varmt

Utsatt vid fasader

Alla som arbetar utomhus påverkas givetvis av vädrets alla skiftningar dagligen. För fönsterputsare och sanerare är det dessutom vanligt att man står mot en fasad och arbetar – vilket höjer temperaturen ytterligare.

– Då måste man ta en jädra massa pauser, annars får man huvudvärk och kan i värsta fall svimma, säger Daniel Liebs, regionalt skyddsombud i region Väst.

Daniel Liebst, regionalt skyddsombud region Väst.

I sanerares fall kan man för det mesta inte välja att ha svalare kläder på sig heller.

– De som jobbar med asbest är väldigt utsatta. De behöver ha gummistövlar, gummikläder och skyddsmask oavsett temperatur, säger Daniel Liebst.

Hälsofarliga temperaturer

Hög temperatur kan ge obehag i form av hud­rodnad, huvud­värk, retlig­het och illamående. Olika individer reagerar olika på värme­belastning. Personer med hjärt-kärlsjukdom, njur­besvär eller kraftig övervikt är extra känsliga.

Inom det så kallade neutrala temperatur­området (från +10 till +30 °C) är de direkta riskerna för hälsan små. Däremot påverkas man av det obehag och den bristande komfort som för hög eller låg temperatur kan ge. Den bristande komforten kan öka risken för olyckor. 
Vid temperaturer utanför det neutrala temperatur­området är risken för hälsan större. Dessa temperaturer förekommer inom till exempel livsmedels- och metall­industrin, men också vid utomhus­arbete.

Att svettas är ett sätt för kroppen att kylas ned. Svettning gör att man förlorar mycket vätska och en del salt. Sommar­tid är det svårare att bli av med överskotts­värme genom svettning på grund av luftens höga fukt­innehåll.

Källa: Arbetsmiljöverket