För att vi löntagare ska kunna hävda oss måste vi göra det tillsammans, varje dag. Det var det första jag lärde mig när jag engagerade mig fackligt i HSB Norrköping på 80-talet. Ett uttryck för det är förhandlingarna om nya kollektivavtal, som vi just nu håller på att avsluta.

det kommer alltid att vara ditt medlemskap och ditt engagemang som leder oss fram till ett resultat

När vi sitter med arbetsgivarna frågar de alltid: ”Varför ska vi gå med på det här?” Det spelar ingen roll hur vi argumenterar eller formulerar oss, det kommer alltid att vara ditt medlemskap och ditt engagemang som leder oss fram till ett resultat. För utan dig har vi bara ord att komma med.

Olof Palme sade många kloka saker. Bland annat höjde han ett varningens finger mot att politiken fokuserar för mycket på vackra visioner och stora ord, och för lite på hur det faktiskt fungerar i människors vardagsliv.

Visioner ska vi självklart ha, men de måste också omsättas i praktisk handling. Jag tror att det gäller i alla demokratiska organisationer. Tillvaron för oss människor är ju egentligen ganska enkel. Våra framtidsförhoppningar är konkreta och verklighetsnära.

Våra mesta tankar kretsar kring familjen, vänner och bostad, utbildning och arbetsplats, fritidssysselsättningar och vardagliga relationer med omgivningen. Det är i den tillvaron de stora orden ska bli praktisk verklighet.

Det är när vi går ihop som vi blir starka

Det räcker inte att jag sitter framför arbetsgivarna och ser bestämd ut. Det behövs medlemmar som engagerar sig, arbetskamrater som bryr sig, fackklubbar som formulerar krav, en praktisk solidaritet för andra arbetsplatser när varslen närmar sig.

Ord kommer aldrig att åstadkomma några förbättringar. Det är du, jag och alla andra som måste engagera oss för det vi tror på, utifrån de förutsättningar vi har. Det är när vi går ihop som vi blir starka.