Alla har rätt att vara med i fackförbund

Till att börja med – det står i svensk grundlag att du har rätt att vara med i en fackförening. Arbetsgivaren får inte hindra dig. Chefen får heller inte hindra dig från att ha kontakt med facket och be om stöd och hjälp.

Ska facket vara med på alla samtal med chefen?

Chefen kallar dig till ett enskilt samtal. Då är det dags att fundera på om du behöver ta med någon från facket. Fråga vad mötet handlar om. Om du inte får något svar kan det vara läge att be en facklig representant att följa med. Du slipper vara ensam och hen vet vad lagar och avtal säger. Om du i förväg får veta vad mötet handlar om kan du förstås också behöva fackets stöd.

Ta med facklig representant vid möte med chefen

Om samtalet ska handla om att chefen inte är nöjd är situationen allvarlig. Ta med en facklig representant från början. Träffen kanske blir ett samtal om hur det fungerar på jobbet. Men det kan också sluta med att du får en erinran, eller varning, som hävdar att du har misskött dig. En sådan varning kan i värsta fall senare följas av en uppsägning av personliga skäl. Har du med någon från facket kan hen hålla koll på att det går rätt till. Facket kan också hjälpa dig att driva frågan vidare i förhandlingar om det behövs, och eventuellt i domstol.

Detta gäller om du erbjuden avgångsvederlag

Företaget ska dra ner på personal och erbjuder dig ett avgångsvederlag, kanske för att på så sätt kringgå turordningsreglerna i las. Ta absolut med dig facket. Ditt ombud kan se till att du inte förlorar några rättigheter. Även om erbjudandet låter bra – skriv inte under utan att facket har tittat igenom överenskommelsen.

Tips om chefen inte gillar facket

Det finns chefer som låser sig när du har en representant vid din sida. Om du tror att ett ombud skulle försämra din situation kan du välja att prata med facket i förväg och få hjälp att förbereda dig. Det kan handla om att du behöver känna till vissa lagar och avtal. Du kan sedan be om en paus under samtalet och ta kontakt med ditt fackliga ombud.

När ska jag inte ta med facket?

Lönesamtal och utvecklingssamtal är en sak mellan dig och chefen. Då kan du prata för din egen sak och få veta hur du ska göra för att få högre lön eller kompetensutveckling.

Det här kan du göra om det inte finns fack på ditt jobb

Du kan få hjälp om du är med i Fastighets, även det inte finns någon klubb eller förtroendevald på din arbetsplats. Förbundet är indelat i fem regioner i landet. På fastighets.se kan du se vilken region du tillhör och hur du får kontakt med den. 

Detta är skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Det ska finnas en saklig grund för att arbetsgivaren ska få säga upp en anställd. Det betyder att det måste finnas en tydlig och rimlig orsak till uppsägningen.

Arbetsbrist är ett sakligt skäl. Det finns för lite att göra på jobbet. Hur många undantag från sist-in-först-ut är en fråga som diskuteras när lagen om anställningsskydd (las) nu görs om.

Personliga skäl är det andra sakliga skälet. Arbetsgivaren kan säga upp den som har misskött arbetet eller uppträtt olämpligt på jobbet.

Avsked. I värsta fall kan en anställd bli avskedad och få sluta på dagen. Då ska det handla om att personen har misskött sig grovt. Till exempel begått brott på jobbet.

Den som blivit uppsagd eller avskedad kan protestera mot detta, bestrida på juristspråk. Ta kontakt med ditt fackförbund så snabbt du kan.