På fredagskvällen blev det avtal färdigförhandlat som flest städare i Fastighets tillhör. Det gäller städare i privata entreprenadföretag.

Lägstalönerna höjs lika mycket

–Jag är jättenöjd. Vi har fått igenom LO:s låglönesatsning som är viktig på det här avtalsområdet. Lägstalönerna höjs också med samma krontal, och alla är garanterade de löneökningar vi förhandlat fram, säger Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed.

Arbetsgivarna i Almega ger också tummen upp.

– Det har varit tuffa förhandlingar. Från arbetsgivarhåll har vi gått med på en låglönesatsning som är värd 0,3 procent, men vi har samtidigt uppnått flera viktiga förbättringar av de allmänna villkoren, säger Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Städföretagen i ett pressmeddelande.

Pension ska anges på lönespecen

Uppgörelsen innebär att arbetsgivaren blir skyldig att skriva ut på lönespecifikationen att avtalspensionsinbetalning gjorts. Som på andra avtalsområden kommer avtalspension betalas in i tidigare ålder. I dag har arbetsgivare satt av avtalspension för anställda från 25 års ålder, nu sänks den åldern i flera steg.

När arbetsgivaren vill flytta en anställd till ett annat städområde ska detta MBL:as i så god tid som möjligt.

De övriga förändringar som skett i villkoren är att nattarbete regleras. Vid arbete på natten blir det en arbetstidsförkortning.

Korta inhopp under två veckor kommer att kunna tillsättas av städföretagen utan att först gå till anställda med företrädesrätt.

”Viktiga förändringar för företagen”

–Det är viktiga förändringar som underlättar företagens verksamhet, vilket i slutändan gynnar både företag och medarbetare, säger Marcus Lindström vidare.

Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed försvarar ändringarna.

–Det kan ju vara både bra och dåligt att bli erbjuden korta inhopp som är under två veckor långa. Om du inte tackar ja så finns risken att bli utan ersättning från a-kassan, säger Jari Visshed.

Uppgörelsen är preliminär fram till att Fastighets och Sekos förbundsstyrelse har fattat beslut.

Avtalet gäller till 31 maj 2023

1 januari 2021 höjs lönerna med 757 kronor.

1 juni 2022 höjs lönerna med 630 kronor.

Beloppen gäller heltidsanställda, lönerna höjs proportionellt till sysselsättningsgraden för deltidsanställda.

Lägstalönen för alla över 22 år höjs till 24 069 kronor 1 januari.

Den 1 juni 2022 höjs lägstalönen till 24 699 kronor.

Övriga tillägg såsom övertid och mertid räknas upp med  2,92 procent 2021 och med 2,33 procent 2022.

Branschvanetillägget ligger kvar på nuvarande nivå.

Tredje året kan avtalet sägas upp.

Arbete på natt innebär förkortad arbetstid. Vid arbete mellan 22.00 och 06.00 ska varje timme uppräknas med faktorn 1,08 när arbetstiden beräknas.

En partsgemensam arbetsgrupp ska diskutera arbetsmiljöfrågor och sexuella trakasserier.