Coronaviruset pressar sjukvården hårt. Arbetslösheten är skyhög. Sverige är sannerligen satt under hård press av pandemin. 

Samtidigt finns andra samhällsproblem som inte tar paus. Att allt fler blir utförsäkrade är ett sånt.

Samtidigt finns andra samhällsproblem som inte tar paus. Att allt fler blir utförsäkrade är ett sånt. Som tidningen Arbetet rapporterat tvingas allt fler sjukskrivna söka hjälp hos socialtjänsten. Regeringen har lappat lite på systemet, men ändå är det för många sjuka som inte skyddas av sjukförsäkringen. Fastighets ombudsman Kristofer Löfström formulerar det så här: ”Försäkringskassan resonerar ungefär som att om du har ont i ryggen och inte kan stå upp, så kan du sitta istället”.

Det är ju inte klokt. Och det drabbar människor.

Vi kan bättre. Vi kan prioritera att ha ett fungerande skyddsnät för dem som råkar illa ut. Sverige har råd egentligen. Men varför har en del så svårt att få vardagsekonomin att gå ihop?

Svaret enligt den nya boken ”Klass i Sverige”* är ökade klyftor: ”Botten går ur. Toppen drar ifrån”. Vi har gått från att vara världens jämlikaste land till att vara landet där de ekonomiska klyftorna ökar mer än i andra länder. 

Det är inte bara att har vi fått fler dollarmiljardärer… det finns också människor som fått det sämre

Det är inte bara att har vi fått fler dollarmiljardärer, i förhållande till folkmängd, än Norge och USA. Det finns också människor som fått det sämre, som drabbats av otryggare anställningar, sämre hälsa, en tuffare privatekonomi. 

Den ”ofantliga sektorn” var dålig, valfrihet var grejen

Hur kunde det bli så? 
Många blev fångade av det marknadsekonomiska tänket som slog igenom på 1980-talet. Det var en anda av att ”satsa på dig själv”. Det blev populärt att håna offentlig sektor, det var avregleringar och privatiseringar. Den ”ofantliga sektorn” var dålig, valfrihet var grejen, alla typer av verksamheter kunde styras som en bilfabrik i Japan. Allt skulle levereras ”just in time”. Och sänkta skatter är viktiga till vilket pris som helst.

Så många nyliberala bluffpåståenden som blivit sanningar men som måste synas i sömmarna. 
Mitt i coronapandemin fattas den oss, den starka gemensamma välfärden.
Nu måste det bli ändring. 

Klass i Sverige

*Klass i Sverige är en bok från det fackliga idéinstitutet Katalys, som tillsammans med forskare och utredare sedan 2018 granskat samhällsutvecklingen ur ett klassperspektiv.