De senaste åren har rekordmånga människor fått avslag på sin ansökan om sjukpenning och blivit utförsäkrade av Försäkringskassan. För varje år är det fler som blir av med sin sjukpenning efter 180 dagar, hittills i år är det omkring 40 procent som har fått avslag.

”En skam”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver ordförandena i fackförbunden som ingår i 6F – Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko – om sjukförsäkringen:

”Grundprincipen måste vara enkel: är du för sjuk för att kunna arbeta ska du ha rätt till ekonomisk trygghet, inte kastas ut i fattigdom. Du måste ha rätt att få vara sjuk så att du kan bli frisk, inte tvingas tillbaka till arbete innan din kropp är återhämtad. Så är det inte i dag, för den enskilde och dennes anhöriga är det en katastrof – för Sverige som välfärdsland är det en skam”.

Anser att det inte räcker

I slutet av november kom besked om att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att ändra lagen. Från mars i år ska det bli lättare för långtidssjuka att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbeten, om man kan visa att man kan återgå till sitt gamla jobb vid dag 365.

Men det här räcker inte, menar Fastighets Magnus Pettersson och de övriga fackledarna.

”Försäkringskassan måste på ett bättre sätt underbygga sina beslut” och ”Försäkringskassan måste göra individuella bedömningar rörande den enskildes omställningsförmåga” skriver de.

”En stupstock”

Kristofer Löfström är ombudsman och samordnare av försäkringar på Fastighets region Nord.

– Systemet har blivit som en stupstock för de sjuka. Det måste göras om, det är tragiskt att behandla folk så här, säger han.

Han möter chockade och olyckliga medlemmar som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning, vissa har då mist hela sin försörjning.

Chockade medlemmar

– Det kommer som en chock för dem. De tycker att de är så sjuka att de inte kan jobba. Men Försäkringskassan resonerar ungefär som att om du har ont i ryggen och inte kan stå upp, så kan du sitta istället, säger Kristofer Löfström.

Jobbar man som exempelvis städare blir det dock svårt, då arbetsgivarna oftast inte har så mycket olika typer av jobb. Och de flesta arbetsuppgifterna sliter på kroppen.

– En del medlemmar går tillbaka till arbetsgivaren och säger ”här är jag, ni måste försörja mig”. Men en städfirma kan oftast inte plocka ut någon att bara göra vissa moment, du måste kunna göra alla moment som förekommer inom städ.

Här är facktopparnas krav

  • ”Det nuvarande systemet där individens arbetsförmåga prövas mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar måste göras om permanent. Försäkringskassan ska i stället ange vilken typ av arbeten den försäkrade kan ta. Det är ett förslag som det finns majoritet för i riksdagen sedan Centerpartiet i november ställde sig bakom förslaget i socialförsäkringsutskottet. Allt som nu krävs är en proposition från regering till riksdagen.”
  • ”Försäkringskassan måste göra individuella bedömningar rörande den enskildes omställningsförmåga.”
  • ”Försäkringskassan måste på ett bättre sätt underbygga sina beslut. Vi ser att antalet fall där våra medlemmar vill ha juridiskt stöd i processer mot Försäkringskassan har ökat kraftigt de senaste åren. Och det finns många exempel på hur LO-förbundsmedlemmar fått sin rehabilitering avbruten av för snäva tidsgränser.”
  • ”Försäkringsskyddet för dem med korta och osäkra anställningar måste bli bättre. Ekonomisk osäkerhet göra att många i denna grupp tvingas gå till jobbet trots att de är sjuka.”
  • ”Karensavdraget måste avskaffas permanent så att människor stannar hemma direkt vid första tecken på sjukdom. Det är inte rimligt att ha en smittspridningsmekanism som en del sjukförsäkringssystemet.”

Hur påverkas du? Berätta för oss

Har du fått avslag på ansökan om sjukpenning? Har du blivit utförsäkrad eller är du på väg att bli? Hör av dig till oss på redaktionen och berätta! Du kan mejla redaktionen@fastighetsfolket.se eller ringa. Telefonnumren finns under fliken ”Kontakta oss”.