Överenskommelsen mellan regeringspartierna och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet kommer efter den senaste tidens uppmärksamhet kring sjukförsäkringen.

Förra veckan kom ny statistik som visade att rekordmånga människor i år har mist sin sjukpenning efter 180 dagar. Sedan 2015 har andelen som fått avslag från Försäkringskassan efter 180 dagar och blivit utan sjukpenning stigit från 10, till 29 och nu i år 40 procent. En utveckling som Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson kallade för ”skamlig”.

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har lagt initiativ i riksdagen för att få till en ändring.

Otydliga prövningar

När en person varit sjukskriven i 180 dagar, har den bara rätt till sjukpenning om den inte kan utföra något arbete på hela arbetsmarknaden. Försäkringskassan behöver inte specificera vilket arbete som den sjukskrivna kan göra.

En statlig utredning har visat att Försäkringskassans bedömningar är schablonmässiga och otydliga. Utredningen föreslog istället att arbetsförmågan mer konkret ska prövas mot ”normalt förekommande arbete”, det vill säga de jobb som finns.

Enligt Ekot innebär ändringen av reglerna att det mellan dag 180 och dag 365 ska bli lättare för långtidssjuka att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbeten, om man kan visa att man kan återgå till sitt gamla jobb vid dag 365. Lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021.

Ökad trygghet för covidsjuka

Det ska också göra tillvaron tryggare för långtidssjuka med diffusa symtom, som till exempel efter covid-19-sjukdom.

– Det kommer öka tryggheten för de som är sjukskrivna – inte minst de som har vad man kallar för diffusa symptom eller lite mer oklara diagnoser, till exempel de som är långtidssjuka i covid, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Ekot.