När en nära anhöriga går bort eller blir svårt sjuk har du enligt lag rätt till ledighet. Men det är inte alltid säkert att du får permission, det vill säga ledigt med lön.

Kollektivavtalen säger olika

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har du i regel rätt till ledighet med lön vid nära anhörigs död, vid begravning och urnsättning. Om du har långt att resa till begravningen kan du även få permission för resdagar.

Men hur generösa reglerna är beror på vilket kollektivavtal du har, berättar Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

– Många kollektivavtal ger permission vid begravning under en dag, men det är också vanligt att permission tillåts för resdagar. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du alltid kontakta facket för att få hjälp, säger Joakim Oscarsson.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets

Svårt att definiera nära anhörig

Men vad menas då med en nära anhörig? I många av Fastighets avtal definieras nära anhörig som exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Ewa Edström som är avtalsansvarig på Fastighets menar att begreppet nära anhörig är svårt att definiera.

– Du kan ju till exempel ha en nära vän som går bort, och som du har en närmare relation till än ditt syskon. Men även om din vän som dött inte räknas som nära anhörig kan du alltid fråga din arbetsgivare om permission ändå. Om du inte får det kan du alltid be om att få tjänstledigt eller ta ut semesterdagar, säger Ewa Edström.

I de flesta av Fastighets kollektivavtal tillåts permission för resa till begravning under två dagar. Anställda som förlorar anhöriga i andra länder har tyvärr ingen kollektivavtalad rätt att få ledigt en längre period.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

– Våra medlemmar kommer ofta från andra länder än Sverige och har anhöriga kvar i hemlandet. Om en anhörig dör kan man därför behöva vara borta en längre tid för att närvara vid begravning i ett annat land. Men även om det inte finns en sådan rättighet tycker jag att arbetsgivare bör bevilja ledighet vid sådana tillfällen, säger Ewa Edström.

Ovanligt att tvister uppstår

Också arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha en policy där permission tillåts vid nära anhörigs bortgång. Enligt Joakim Oscarsson brukar de flesta arbetsgivare vara tillmötesgående i sådana lägen, och det är ovanligt att det uppstår tvister.

– Arbetsgivaren har förståelse för att man behöver vara borta från jobbet när en anhörig dött, säger han.

Så säger Fastighets kollektivavtal

Avtal för anställda i fastighetsbranschen, på idrottsanläggningar och i ideella organisationer: Permission beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan permission beviljas för en eller flera dagar, som till exempel vid hastigt påkommet sjukdomsfall inom arbetstagarens familj, vid nära anhörigs bortgång eller begravning.

Samhall, Folkets hus och parker samt avtal med Almega för asylboenden, specialservice, serviceentreprenad, fönsterputs, bemanningsföretag och städpersonal i egen regi: Permission ges för begravningsdagen och restid under totalt högst tre dagar. Avtalet ger även rätt till permission under en dag vid hastigt uppkomna sjukdomsfall hos anhöriga som bor hemma. Permission beviljas också i samband med nära anhörigs bortgång, och för flera av avtalen även vid urnsättning.

Sobona: Permission kan ges under totalt högst tio arbetsdagar per kalenderår. Det gäller vid tillfällen som nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och urnsättning samt bouppteckning.

Här hittar du Fastighets samtliga kollektivavtal