Har man rätt att vara ledig när en anhörig dött?

Ja, det har du rätt till enligt lag. Däremot är det inte säkert att du kan få ledigt med lön, vilket brukar kallas permission.

Hur får jag då permission?

När en nära anhöriga går bort eller blir svårt sjuk har du enligt lag rätt till ledighet. Men det är inte alltid säkert att du får permission, det vill säga ledigt med lön.

Många kollektivavtal ger permission vid begravning under en dag, men det är också vanligt att permission tillåts för resdagar. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du alltid kontakta ditt fack för att få hjälp, menar Fastighets.

Om man kan få permission för resdagar – hur många kan det bli?

I de flesta av Fastighets kollektivavtal tillåts permission för resa till begravning under två dagar. Anställda som förlorar anhöriga i andra länder har tyvärr ingen kollektivavtalad rätt att få ledigt en längre period.

Vem räknas då som nära anhörig?

I många av Fastighets avtal definieras nära anhörig som exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Min bästa vän har gått bort – räknas hen inte som nära anhörig?

Fastighets menar att även om din vän som dött inte räknas som nära anhörig kan du alltid fråga din arbetsgivare om permission ändå. Om du inte får det kan du alltid be om att få tjänstledigt eller ta ut semesterdagar

Min arbetsplats har inte kollektivavtal – kan jag få permission ändå?

Också arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha en policy där permission tillåts vid nära anhörigs bortgång. Enligt Fastighets brukar de flesta arbetsgivare vara tillmötesgående i sådana lägen, och det är ovanligt att det uppstår tvister.

Så säger Fastighets kollektivavtal

Avtal för anställda i fastighetsbranschen, på idrottsanläggningar och i ideella organisationer: Permission beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan permission beviljas för en eller flera dagar, som till exempel vid hastigt påkommet sjukdomsfall inom arbetstagarens familj, vid nära anhörigs bortgång eller begravning.

Samhall, Folkets hus och parker samt avtal med Almega för asylboenden, specialservice, serviceentreprenad, fönsterputs, bemanningsföretag och städpersonal i egen regi: Permission ges för begravningsdagen och restid under totalt högst tre dagar. Avtalet ger även rätt till permission under en dag vid hastigt uppkomna sjukdomsfall hos anhöriga som bor hemma. Permission beviljas också i samband med nära anhörigs bortgång, och för flera av avtalen även vid urnsättning.

Sobona: Permission kan ges under totalt högst tio arbetsdagar per kalenderår. Det gäller vid tillfällen som nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och urnsättning samt bouppteckning.

Här hittar du Fastighets samtliga kollektivavtal