Att bli uppsagd på grund av arbetsbrist innebär att arbetsgivaren inte har lika stort behov av arbetskraft längre. Uppsägningen kan exempelvis ske på grund av nedläggning, konkurs, omorganisation eller minskat antal kunduppdrag. Här är fem saker du behöver ha koll på.

1 Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

När du blir arbetslös kan du söka om arbetslöshetsersättning från a-kassan. Men först måste du anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Det ska du göra den första dagen du är arbetslös.

2 Anmäl dig till a-kassan

Nästa steg är att du ansöker om arbetslöshetsersättning från a-kassan. Det kan du göra på webben genom att logga in på Mina sidor med e-legitimation.

3 Be din arbetsgivare om intyg

Arbetsgivaren som säger upp dig ska skriva ett arbetsgivarintyg som intygar att du har arbetat där. A-kassan behöver vanligtvis ett intyg för de senaste tolv månaderna.

Den tid som a-kassan behöver uppgifter om kan i vissa fall förlängas bakåt i tiden, exempelvis om du inte kunnat arbeta under en längre tid på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Om du haft flera anställningar under den tiden behövs ett arbetsgivarintyg från varje arbetsgivare.

4 Med kollektivavtal finns mer hjälp

För den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag med kollektivavtal kan det finnas mer stöd att få.

Det kallas omställningsstöd, och innebär att få hjälp att ställa om till ett nytt arbete. Stödet kan se olika ut beroende på vad personen behöver.

Det kan vara att få hjälp att skriva ett bra cv, att gå en kurs för att förbättra sin kompetens, stöd att starta eget eller att få löneutfyllnad om det nya jobbet ger lägre lön.

Det finns olika omställningsfonder för olika avtalsområden. De erbjuder delvis lika stöd, men det finns vissa skillnader.

För anställda på företag inom Fastigo finns Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Där går det att ansöka om löneutfyllnad om det nya jobbet ger lägre lön. Den som fyllt 60 och varit anställd i minst tio år kan också få sin pensionspremie till Fora inbetald. Om den nya arbetsgivaren har kollektivavtal kan den också få ett introduktionsstöd så lönekostnaden blir lägre det första halvåret

För Fastighets medlemmar är TSL, Trygghetsfonden för anställda i privata företag inom Svenskt Näringsliv den största omställningsfonden.

De ekonomiska stöden i form av löneutfyllnad finns inte inom TSL, men däremot finns precis som inom Fastigo avgångsbidrag AGB för den som fyllt 40.

5 Avgångsbidrag för dig som är 40+

AGB är en försäkring som sköts av Afa Försäkring. Den kn ge rätt till ersättning för den som är över 40 år och som blivit helt eller delvis uppsagd från en heltidsanställning på grund av arbetsbrist. Pengarna betalas ut i form av ett engångsbelopp. Storleken är beroende av hur gammal du är vid uppsägningstillfället. 

Läs mer om AGB och andra LO-försäkringar på www.lo.se under fliken facket försäkrar.

Just nu pågår förhandlingar mellan parterna om avtalsförsäkringspaketet. Vi kommer att rapportera när nytt avtal finns på plats.

De här omställningsstöden finns

  • Trygghetsfonden TSL. Gäller anställda i företag som tillhör Svenskt Näringsliv.
  • Trygghetsfonden Fastigo-LO. Gäller anställda på företag i Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.
  • Fastighets medlemmar på KFO, i Pacta/Sobona och Arbetsgivaralliansen berörs också av omställningsavtal.

Omställningsavtalet på KFO gäller från 2019 även uppsägning på grund av medicinska skäl.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Fastighetsfolkets nyhetsbrev för fler bra artiklar.