Kurt Bier är fastighetsskötare och scenmästare på Folkets Hus i Sandviken.

Kurt Bier, fastighetsskötare och scenmästare på Folkets Hus, riggar för en föreläsning som ska hållas på scenen.

Hur stor del av hans arbetstid som går åt scenarbete beror på vilka bokningar av scenen som finns – det kan vara scenarbete varje dag två veckor eller en period med bara lite underhållsarbete av lamporna. Men Kurt Bier är den enda scenmästaren i personalen.

– Jag har lärt upp en kille som kan köra en enkel föreläsning. Annars går det inte, då kan inte jag sköta mitt fackliga uppdrag. Men det är bara jag som kan köra ljuset. Förra året fick de ta in en extern för det en gång och det kostar ju en del, säger Kurt Bier.

Vi har redan lägre lön än andra fastighetsskötare eftersom vi går på samma avtal som HRF.

Kurt Bier

Han är plats- och skyddsombud på Folkets Hus och avdelningsordförande för Fastighets i Sandviken. I år är han också del av förhandlingsdelegationen i avtalsrörelsen. 

Tog med sitt engagemang till Sverige

Kurt Bier kom till Sverige 2008 med sin dåvarande fru som arbetade i Sandviken. Då hade han arbetat på teatern i Wien i 25 år.

– Strax innan jag skulle flytta till Sverige sjöng Malena Ernman opera på teatern i Wien. Jag kunde redan lite svenska så jag berättade för henne att jag skulle flytta till Sandviken. Hon kunde knappt tro sina öron – hon kommer ju härifrån.

Även i Wien var Kurt Bier fackligt engagerad och innan han kom till Folkets Hus 2011 fanns inget fackligt engagemang på arbetsplatsen. Sedan han axlade rollen har han även fått en motsvarighet på restaurangsidan i huset.

Lena Åman började i restaurangen för fyra år sedan och är plats- och skyddsombud för de Hrf-anslutna.

– Vi vill ha en gemensam klubb eftersom vi går på samma avtal. Då hade vi kunnat förhandla fram gemensam facklig tid och kanske få med några fler, säger Lena Åman. 

Pratar man chef- och arbetarlöner över lag så är det ohyggliga skillnader.

Lena Åman

Lena Åman och Kurt Bier säger att de, på grund av reglerna i deras respektive fackförbund, inte kan starta en gemensam klubb.

I dagsläget samarbetar Lena och Kurt genom att ofta prata om de fackliga frågorna tillsammans.

Inför årets avtalsrörelse är de eniga om vad som är viktiga frågor.

– Vi vill få bort de otrygga anställningarna, säger Lena Åman.

– Och höja ob-ersättningen och lönerna, fyller Kurt i och fortsätter:

– Vi har redan lägre lön än andra fastighetsskötare eftersom vi går på samma avtal som HRF. Då anser vi att vi inte dessutom ska ha lägre ob också.

De jobbar olika mycket obekväm arbetstid på en månad beroende på vilka föreställningar och konferenser som är inbokade. 

Olika förbund på samma arbetsplats

Medlemmar måste alltid företräds av en förtroendevald från det egna fackförbundet. Så länge det följs kan förtroendevalda och medlemmar från olika förbund på samma arbetsplats verka tillsammans som en klubb, enligt Yvonne Nygårds, andre förbundssekreterare för Fastighets.

Upprörande löneskillnader

Eftersom arbetet ser så olika ut har de också årsbaserad arbetstid, vilket innebär att 70 procent av arbetstiden ska vara schemalagd på förhand, 20 procent av arbetstiden kan ändras i schemat fram till 14 dagar i förväg och 10 procent av arbetstiden kan ändras fram till 10 dagar i förväg.

– Vi vill få extra ledighetsdagar eftersom vi är väldigt flexibla. Annars tjänar bara arbetsgivaren på flexibiliteten, säger Kurt Bier. 

Lena Åman konstaterar att hon hellre pratar om kronpåslag på lönerna är procentsatser för att löneskillnaderna mellan höginkomsttagare och arbetare inte ska fortsätta öka.

– Pratar man chef- och arbetarlöner över lag så är det ohyggliga skillnader och lönegapet blir bara större och större. Det är orimliga skillnader om man ska värdera människors jobb, säger hon.

Lön

Grundlönen i avtalet ligger just nu på 23 849 kronor för kvalificerade yrkesarbetare och 22 576 kronor för yrkesarbetare utan förkunskaper. Avtalet löper ut den 31 mars.

Kurt Bier och Lena Åman är även eniga om vad det bästa med jobbet är.

– Att det händer så mycket olika saker. Det är aldrig samma sak. Teater, shower och mycket olika människor som kommer hit, säger Lena Åman.

Kan jobba i perfekt tempo

Kvarteret Kulturcentrum ligger mitt i Sandviken. Här samsas Kulturskolan med bibliotek, konsthall och Folkets Hus där restaurang, scen, konferenslokaler och hyresgäster som If Metall ryms. 

I entrélobbyn står en utställning om rasism och människor rör sig genom byggnaden eller sitter vid borden och läser.

Folkets Hus i Sandviken.

Underhållningen sker inte bara på scenen. I restaurangen finns lampor och utrymme för krogshower och soppteatrar. 

Men Kurt Biers arbete är inte bara ljus och ljud för shower. Halva arbetet består av fastighetsskötsel. 

– Vi ansvarar för fastighetsskötseln i Folkets Hus lokaler, konsthallen, biblioteket och hos hyresgästerna, säger Kurt Bier.

De sköter också uppgifter som programmering av fläktsystem och värmesystem, vilket ingår i fastighetsteknikers kompetens.

Förutom han är det fyra andra fastighetsskötare som samarbetar om jobbet. Lasse Åman är en av fastighetsskötarkollegorna och han har arbetat här i sju år.

Tidigare var han ensam fastighetsskötare på ett stort hotell.

– Det var kul men jag orkade inte jobba 120 procent till slut. Här är vi 4,5 som delar på jobbet. Man kan jobba i perfekt tempo, det är den stora skillnaden, säger Lasse Åman. 

Lasse Åman, fastighetsskötare på Folkets Hus i Sandviken.

Han tycker att det fungerar bra med deras flexibla arbetstider eftersom kollegorna är bra på att ställa upp för varandra och se till så att det fungerar. 

Vad tycker du om lönen?

– Man blir aldrig nöjd med sin lön, men den är okej, säger Lasse Åman varpå Kurt Bier säger:

– Han är nöjd för att han inte har koll på att vi ligger mycket lägre än andra fastighetstekniker som gör samma jobb.

Lasse Åman håller med om att det perspektivet kan spela in.

Cirkeln slöts för Kurt och Malena

Det som Kurt Bier brinner allra mest för på jobbet är scenarbetet. För en tid sen var han på en föreställning där Malena Ernman medverkade i Gasklockorna i Gävle.

Han fick tillåtelse av personal på plats att besöka henne i sin loge.

– Först kände hon inte igen mig. Men när jag berättade att vi träffats på teatern i Wien och att jag nu jobbade på scenen i Sandviken där hon själv startat sin karriär blev hon jätteglad!