Avtalskraven för städ- och saneraravtalen har nu lagts på bordet av Fastighets och Almega Serviceföretagen.

Parterna står långt ifrån varandra i frågan om avtalens lägstalöner.

”Viktigt sänka tröskeln”

– Vi har yrkat om att lägstalönerna inte ska räknas upp med samma krontal som övriga löner, säger Marcus Lindström, chef för Almega Serviceföretagen.

Att hålla nere lägstalönerna är viktigt för att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden, anser han.

Vill ändra jobbvillkor på natten

Serviceföretagen har också yrkat på att nattarbete ska regleras i städavtalet. För saneraravtalet har de yrkat på att personalen ska kunna jobba längre än åtta timmar vissa dagar och istället vara ledig vara lediga några timmar andra dagar.

– Det skapar större flexibilitet för arbetsgivarna och ger de anställda möjlighet till ledighet till exempel en fredagseftermiddag. Saneringsarbetet har mycket toppar och dalar så där kan det vara önskvärt med mer flexibilitet, säger Marcus Lindström.

Angående fackets krav på 3-procentiga löneökningar anser han att det är för högt räknat.

Oro för konjunkturbroms

– Löneökningstakten behöver växla ned jämfört med förra avtalsrörelsen med tanke på att konjunkturen bromsar in. Då rimmar det illa med krav på högre löneökningar.

Däremot vill de inte sätta något eget procentkrav utan väntar på procentsatsen i det normerande industriavtalet.

Svårast för Fastighets att få igenom tror Marcus Lindström blir låglönesatsningen med ett knä på 26 100 kronor.

vi ser att det skulle bli väldigt dyrt

Marcus Lindström, Almega

– Det slår hårdare i våra branscher än till exempel industrin där snittlönerna ligger högre. Vi har inte räknat exakt på vad det skulle kosta att få igenom låglönesatsningen än, men vi ser att det skulle bli väldigt dyrt, säger han.

Både Fastighets själva och LO-samordningen har krav på ettåriga avtal. Almega Serviceföretagens ser hellre treåriga avtal.

– Men inte om de fackliga kraven är för höga. Vi är inte beredda att betala väldigt dyrt för längre avtal, då ses vi hellre vid förhandlingsbordet år 2021 igen, säger Marcus Lindström.