Att avtalens lägstalöner ska höjas med samma krontal som övriga löner är en viktig fråga för Fastighets i avtalsrörelsen.

– Vi har haft den historiken att vi driver det kravet, framförallt på städsidan där man regelmässigt anställer folk på lägsta lönen. Därför är det viktigt att få upp golvet, säger Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed.

Städ- och saneraravtal

Saneraravtalet, eller Specialserviceavtalet, går ut den 31 mars.
Städavtalet, eller Serviceentreprenadavtalet, går ut den 31 maj. Fastighets delar på avtalet med Seko.

För städavtalet Almega Serviceentreprenad finns också krav på att arbetsgivare ska stå för teknisk utrustning som krävs i arbetet.

– Vi har sett exempel på företag som krävt att folk ska ladda ned appar som krävs för arbetet i sina privata mobiltelefoner. Om arbetsgivaren tillämpar arbetsmetoder som kräver teknisk utrustning så får de tillhandahålla den utrustningen för personalen, säger Jari Visshed.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

Stärkt skydd mot sexuella trakasserier

Även ändamålsenliga arbetsskor ska arbetsgivaren tillhandahålla, enligt avtalsyrkandet.

– Det är ett gammalt krav. Våra yrkesgrupper går och står väldigt mycket under dagarna. Det skulle spara både sjukdagar och förslitningar med riktiga ortopediska skor.

För både städavtalet och saneraravtalet, Almega Specialservice, finns krav på stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Det är bra att lyfta det. Vi har inte haft någon Me too inom våra branscher, men jag tror att det förekommer och att det finns ett mörkertal, säger Jari Visshed.

Målet är att det ska finnas en handlingsplan för hur man ska agera om något sådant förekommer. Om frågan lyfts mer kan också fler våga anmäla när det inträffat något, säger Jari Visshed.

Motsättningar kring lägstalöner

Begränsningar av allmän visstid finns också med som krav i båda avtalen.

– Allmän visstid är ett gissel som har slagit ut nästan alla andra tidsbegränsade anställningsformer. Vi tycker att man ska kunna visa en bra anledning om man anställer någon tidsbegränsat.

Jari Visshed argumenterar för att samhället i stort är uppbyggt för tillsvidareanställningar som för att ta banklån eller få ett bostadskontrakt till exempel.

De frågor där Fastighets och Almega står längst ifrån varandra är kraven på en låglönesatsning i form av ett knä vid 26 100 och att lägstalönerna ska höjas lika mycket som övriga löner, enligt Jari Visshed.

– Vi har stöd i LO-samordningen för de kraven. Naturligtvis ska de punkterna vara med i avtalet när vi lämnar förhandlingsbordet.

Några av LO-samordningens krav inför 2020

  • Löneökningar med 3 procent med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningar enligt punkten 1.
  • Samtliga ersättningar i avtalen ska räknas upp på samma sätt, inklusive lägsta semesterlön.
  • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.