Varje år får det statliga bolaget Samhall 6,6 miljarder av staten för att erbjuda skyddade jobb till människor som kan behöva exempelvis lägre arbetstakt och annan anpassning.

Men när vi på Fastighetsfolket har gått igenom statistiken över arbetsolyckor under de senaste åren är det ändå just Samhall som sticker ut. Där är det varje år minst dubbelt så vanligt att skadas på jobbet som på arbetsmarknaden som helhet.

Baloo miste ena ögat

En av dem som nyligen drabbades är 33-åriga Baloo, som blev av med ena ögat. Han jobbar med att hålla gator och torg i Stockholm rena och skulle tillsammans med en kollega kasta en metallstolpe i en container på Peabs avfallsdeponi, som Samhall är underentreprenör till. De hade kastat stora föremål tidigare, men den här gången gick det väldigt fel.

”Då fattade jag att ögat var väldigt skadat. Det borde ha gjort mer ont än jag minns att det gjorde, men jag var väl så full av adrenalin att det dämpade smärtan”, säger Baloo.

Säkerheten en fråga av yttersta vikt

Vi kan tycka att det är självklart att säkerheten på arbetsplatser är av yttersta vikt. För Samhall, en organisation som strävar efter att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning, är detta en central fråga. Tyvärr är verkligheten inte alltid så ljus som vi önskar.

Bakom varje siffra finns en individ med familj och vänner som påverkas.

Olyckorna ökar. Färska siffror visar nu att det är tre gånger så vanligt att skada sig på jobbet på Samhall jämfört med den genomsnittliga arbetsmarknaden.

Det här är oroande siffror som inte bara påverkar de anställda, utan också organisationens övergripande välmående.

Människor som påverkas

Varje olycka är inte bara är statistik. Bakom varje siffra finns en individ med familj och vänner som påverkas av händelsen. Att minska olyckorna handlar därför inte bara om att upprätthålla lagar och regler, utan också om att visa respekt för människors välbefinnande.

Säkerhet är något vi kontinuerligt behöver se över. Att minska antalet arbetsplatsolyckor på Samhall är därför inte bara en moralisk skyldighet utan också en affärsmässig nödvändighet.

Baloo är tillbaka på jobbet efter sjukskrivningen. Han försöker fokusera på framtiden, inte gräva ner sig och är noga med att inte lägga någon skuld på Samhall. Han trivs där, kollegorna och närmsta chef är viktiga.