Kan råttor ta sig in i huset?

Ja, på många sätt. Råttor behöver bara ett utrymme på två centimeter för att kunna ta sig in. Några exempel är golvbrunnar eller hål där kablar och rör går in i fastigheten. Gå husesyn runt fastigheten och täta håligheter. Sätt finmaskigt metallnät på håligheter i grunden och ventiler.

Kan man ha råttor i väggarna?

Ja, det är inte ovanligt att råttor tar sig in via väggar och golv. De kan gnaga på isolering inne i väggarna.

Var bygger råttor bo? 

Ofta i marken och gärna under buskar för att få extra skydd. Röj runt fastigheten och håll marken öppen längs husväggarna. Klipp ned växter vid fasaden och undvik klätterväxter och staplar av ved vid väggar, råttor klättrar snabbt och lätt upp för höga växter.

Hur tar man död på råttor? 

Enklast är att kontakta en saneringsfirma så snart som möjligt. Om råttorna väl lyckats ta sig in kan det vara svårt att få bort dem och de kan orsaka stora skador på en fastighet.

Om du ska göra något själv är rekommendationen att använda råttfällor. Sedan 2019 får privatpersoner inte köpa eller använda råttgift. Ett tips är att ha choklad som bete i råttfällan. Placera fällan utomhus vid platser där du har sett råttor, gärna intill en husvägg.

Hur många råttor finns det?

Det är omöjligt att svara på. Men 2022 fångade Anticimex nästan en miljon råttor i sina digitala råttfällor runt om i landet.

Vad äter råttor?

Det mesta som de kan få tag på. Rensa trädgården från fallfrukt. Rensa även bort nedfallna ekollon. Mata inte fåglar med fågelmat. Håll rent i soprum och runt soptunnor. Placera komposten en bra bit från huset. Töm skafferiet när du lämnar sommarstugan. 

Källor: Fastighetsägarna, Anticimex, Folkhälsomyndigheten, Hyresgästföreningen, Kemikalieinspektionen.