Vem bestämmer min lön?

Det är kollektivavtalen styr vad anställda i Sverige tjänar. I kollektivavtalet bestäms den lägsta nivån för lönen i varje bransch. Det finns också regler om arbetstider och andra villkor i dem. 
I kollektivavtalet finns bestämmelser om andra ersättningar,  som obekväm arbetstid, OB, eller övertidsersättning.

Hur länge gäller ett kollektivavtal?

Kollektivavtalen bestäms för en tid, ett år eller flera år. När de löper ut är det dags för fack och arbetsgivare att förhandla igen i en avtalsrörelse.

Hur hänger avtalsrörelsen ihop med kollektivavtalet?

Avtalsrörelsen är den period då fack och arbetsgivare förhandlar fram nya villkor och löner i kollektivavtalen. 

Vilka är det som förhandlar fram kollektivavtalet?

Representanter från Fastighets förhandlar med representanter från arbetsgivarorganisationerna. Fastighets avtalssekreterare (förhandlingschefen) har en samordnande roll i förhandlingarna.

Lokalt avtal, vad är det och vad kan det innehålla?

Ett lokalt avtal berör bara en viss arbetsplats och har gjorts upp i samarbete mellan fackklubben och arbetsgivaren. Din lokala facklubb på jobbet kan förhandla med arbetsgivaren om till exempel lokala lönepotten.

I exempelvis Fastigos avtal med Fastighets (för fastighetsbranschen) kan arbetsgivaren fördela hälften av den lokala lönepotten på de arbetstagare som ska premieras genom individuell lönesättning. Den andra hälften ska vara ett generellt påslag till alla. 

I det lokala avtalet kan den lokala fackklubben och arbetsgivaren komma överens om extra förmåner för er anställda på arbetsplatsen, som exempelvis arbetstider eller friskvård. 

Finns det en minimilön i Sverige?

I Sverige har vi ingen lag om minimilöner, som många andra länder har. Däremot bestäms ingångslöner i kollektivavtalen. De har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivarorganisationer. Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal så finns det inga regler för din lön. Här kan du kolla om din arbetsgivare har kollektivavtal.

När får man strejka?

När ett kollektivavtal gäller råder det fredsplikt. Då är strejk olagligt. Men facken får ta till stridsåtgärder, som strejk eller blockad under perioden när avtalen ska förhandlas om. Arbetsgivaren kan då svara med lockout och stänga ute arbetsstyrkan från jobbet.