Vad är den lägsta lön jag kan få som städare?

Ärligt talat – noll kronor. Inte för att det är så troligt att chefen erbjuder dig att jobba gratis. Ännu mindre troligt är det nog att du tackar ja till det jobbet. Men faktiskt kan en arbetsgivare betala hur låg lön som helst om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vad är minimilönen för en städare då?

Det finns ingen lag om en lägsta tillåten lön i Sverige. Den svenska modellen bygger i stället på att arbetsgivarnas organisationer och fackförbunden avtalar om löner och villkor. Svenska fackförbund, arbetsgivare och politiker slåss för att EU inte ska tvinga fram minimilöner som riskerar den modellen.

OK, men min arbetsgivare har kollektivavtal!

Då är det avtalet som gäller. Där finns bestämmelser om lönen och alla tillägg som finns.

Vad tjänar jag som städare då?

I det största städavtalet – serviceentreprenadavtalet – som Fastighets och Almega Tjänsteförbunden har skrivit på finns det en lägsta månadslön. Om du har fyllt 22 år är den 26 049 kronor för en heltidstjänst. Det gäller från 1 juni 2023. De utgående lönerna höjs med 1059 kronor. (Utgående löner ges till dem som tjänar mer än lägsta lönen).

När höjs den lönen?

Från 1 juni 2024 höjs lägstalönen med 930 kronor. Det innebär att den lägstalönen då blir 26 979 kronor. (De utgående lönerna höjs då med 900 kronor).

Men om jag har jobbat i många år?

Erfarenhet ger mer pengar för städare. Med serviceentreprenadavtalet får den som jobbat längre ett branschvanetillägg. I nya kollektivavtalet sänks dock det högsta branschvanetillägget från 1750 kronor till 1500 kronor för städare med minst sex år i yrket. 

Och om jag jobbar på helgerna?

Med kollektivavtal på arbetsplatsen får du ob-tillägg om du är schemalagd på kvällar, nätter och/eller helger. Mest ger helgerna, strax över 49 kronor i timmen ett vanligt veckoslut och ännu mer på storhelger som jul och nyår. För övrigt ska du också få arbetstidsförkortning om du arbetar någon gång mellan tio på kvällen och sex på morgonen.

Chefen bad mig jobba över …

Då ska du få övertidsersättning också. Här kommer ett exempel från serviceentreprenadavtalet: En städare jobbar extra en lördag eller söndag: Övertiden ger 82 kronor och 97 öre per arbetad timme. Till detta läggs ob-tillägg 49 kronor och 16 öre. Totalt ger denna kvalificerade övertid alltså runt 132 kronor extra i timmen.

NÄR ska jag få min lön?

Senast den 25:e ska arbetsgivaren sätta in förra månadens lön på ditt konto, med alla tillägg som du ska ha. Om den 25 är en lördag, söndag eller helgdag ska lönen komma vardagen före. Det kan dock finnas lokala överenskommelser på ditt jobb om en annan lönedag. Spara dina lönebesked, är fackets råd.

Läs ditt eget avtal

Fastighets har 15 olika kollektivavtal med arbetsgivarna. Du kan fråga ditt fackliga ombud vilket avtalsområde som gäller för dig.

Om du går på serviceentreprenadavtalet gäller de lönenivåer och villkor som står i denna artikel. Du hittar alla Fastighets kollektivavtal på fackets webb.

Det finns flera fackförbund som tecknat kollektivavtal med arbetsgivarna för andra delar av städbranschen.