Vad är den lägsta lön jag kan få som städare?

Ärligt talat – noll kronor. Inte för att det är så troligt att chefen erbjuder dig att jobba gratis. Ännu mindre troligt är det nog att du tackar ja till det jobbet. Men faktiskt kan en arbetsgivare betala hur låg lön som helst om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Vad är minimilönen för en städare då?

Det finns ingen lag om en lägsta tillåten lön i Sverige. Den svenska modellen bygger i stället på att arbetsgivarnas organisationer och fackförbunden avtalar om löner och villkor. Svenska fackförbund, arbetsgivare och politiker slåss för att EU inte ska tvinga fram minimilöner som riskerar den modellen.

OK, men min arbetsgivare har kollektivavtal!

Då är det avtalet som gäller. Där finns bestämmelser om lönen och alla tillägg som finns.

Vad tjänar jag som städare då?

I det största städavtalet – serviceentreprenadavtalet – som Fastighets och Almega Tjänsteförbunden har skrivit på finns det en lägsta månadslön. Om du har fyllt 22 år är den 24 699 kronor för en heltidstjänst. Det gäller från 1 juni 2022.

En del får lön per timme. Avtalets timlön för den som har fyllt 22 ligger på cirka 147 kronor. Även timavlönade ska få branschvanetillägg.

Den som är yngre får lägre lön, enligt kollektivavtalet. En arbetsgivare är dock alltid fri att betala mer än vad som står i avtalet.

När höjs den lönen?

Det är avtalat och klart att månadslönen höjs med 630 kronor den 1 juni 2022. Om ett år, 2023, ska nya löner ha förhandlats fram i en kommande avtalsrörelse.

Men om jag har jobbat i många år?

Erfarenhet ger mer pengar för städare. Med serviceentreprenadavtalet får den som jobbat i två år ett branschvanetillägg på 450 kronor i månaden. Med fyra års branschvana ökar lönetillägget till 1 000 kronor och efter sex år landar det på 1 750 kronor.

Och om jag jobbar på helgerna?

Med kollektivavtal på arbetsplatsen får du ob-tillägg om du är schemalagd på kvällar, nätter och/eller helger. Mest ger helgerna, strax över 47 kronor i timmen ett vanligt veckoslut och ännu mer på storhelger som jul och nyår. För övrigt ska du också få arbetstidsförkortning om du arbetar någon gång mellan tio på kvällen och sex på morgonen.

Chefen bad mig jobba över …

Då ska du få övertidsersättning också. Här kommer ett exempel från serviceentreprenadavtalet: En städare jobbar extra en lördag eller söndag: Övertiden ger 79 kronor och 80 öre per arbetad timme. Till detta läggs ob-tillägg 47 kronor och 22 öre. Totalt ger denna kvalificerade övertid alltså nästan 127 kronor extra i timmen.

NÄR ska jag få min lön?

Senast den 25:e ska arbetsgivaren sätta in förra månadens lön på ditt konto, med alla tillägg som du ska ha. Om den 25 är en lördag, söndag eller helgdag ska lönen komma vardagen före. Det kan dock finnas lokala överenskommelser på ditt jobb om en annan lönedag. Spara dina lönebesked, är fackets råd.

Läs ditt eget avtal

Fastighets har 15 olika kollektivavtal med arbetsgivarna. Du kan fråga ditt fackliga ombud vilket avtalsområde som gäller för dig.

Om du går på serviceentreprenadavtalet gäller de lönenivåer och villkor som står i denna artikel. Du hittar alla Fastighets kollektivavtal på fackets webb.

Det finns flera fackförbund som tecknat kollektivavtal med arbetsgivarna för andra delar av städbranschen.