Sent i natt enades Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen om ett nytt kollektivavtal för städare på entreprenadföretag, serviceentreprenadavtalet.  

Den stora stridsfrågan under förhandlingarna var höjda lägstalöner. Lägstalönen är idag 24 699 kronor, men från och med i dag höjs den med 1350 kronor. Nästa år höjs lägstalönen med ytterligare 930 kronor. Höjningen av lägstalönerna ryms inom industrimärket. 

– Det här är de högsta löneökningar för städare som vi har fått igenom på årtionden. När avtalet löper ut blir lägstalönen för en städare nästan 27 000 kronor. Det är en rejäl skjuts uppåt för lägstalönerna. Våra städare behöver mer pengar i plånboken, säger Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets. 

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Fastighets: Lägstalönerna måste höjas

En majoritet av städarna på serviceentreprenadavtalet har idag lägstalönen. Därför är låglönesatsningen för att höja lägstalönen central, menar Ewa Edström. 

– Om inte lägstalönerna lyfts kommer glappet till andra branscher bli ännu större. Det kan vi inte acceptera. Mat på bordet kostar lika mycket för en städare som för en högavlönad direktör, säger hon. 

Övriga löner höjs enligt industrimärket med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år, i kronor innebär det 1059 kronor 2023 och ytterligare 900 kronor år 2024.  

Kollektivavtalet för serviceentreprenad

Kollektivavtalet för servicentreprenad gäller för städare på entreprenadföretag anslutna till Almega. Kollektivavtalet är Fastighets största. Avtalet är gemensamt med Seko. Det nuvarande kollektivavtalet löpte ut den 31 maj 2023. 

Nej till arbetstelefon och bil i tjänsten

Fastighets krävde även att arbetsgivarna ska stå för teknisk utrustning som används i tjänsten, som mobiltelefon. Facket krävde också att i de fall som det krävs att städaren använder bil i tjänsten ska arbetsgivaren tillhandahålla en tjänstebil. I dag är det många städare som använder sin egen bil i tjänsten. 

Men kraven på att arbetsgivaren ska stå för teknisk utrustning och bil i tjänsten gick inte igenom i förhandlingarna. Frågan hänvisas till en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan under avtalsperioden. 

– Det är omöjligt för arbetsgivaren att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar för städare som kör i sin privata bil i tjänsten. Dessutom gäller inte din försäkring om du använder din egen bil i tjänsten. Vi måste lösa den här frågan, säger Ewa Edström. 

Lättare att säga upp visstidsanställningar

Även möjligheten för städare att gå i deltidspension kommer att diskuteras vidare i en gemensam arbetsgrupp. Möjligheten till deltidspension finns redan i många andra branscher, såsom i industrin. Nyligen fick Fastighets igenom deltidspension på sitt första kollektivavtal, avtalet för Folkets hus och parker. 

Vad har ni fått kompromissa med i avtalet? 

– Tidsbegränsade anställningar har i det nya kollektivavtalet bara 14 dagars uppsägningstid under de första sex månaderna. Det kan vara negativt att bli uppsagd med kort varsel. Men det kan också vara en fördel för den anställde att kunna komma loss snabbt om man skulle få en bättre anställning någon annanstans, säger Ewa Edström. 

Almega: Erfarna städare förlorarna

Marcus Lindström är chef för Almega Serviceföretagen. Han säger att han är nöjd med att det nya kollektivavtalet följer märket, och att parterna kunde undvika ett konfliktvarsel. 

Men även Marcus Lindström lyfter frågan om höjda lägstalöner som den största stridsfrågan under förhandlingarna. Han ser negativt på låglönesatsningen, som han menar finansieras av en sänkning av branschvanetillägget.

Att lägstalönerna höjs betalas enligt Lindström med att branschvanetillägget för de med minst sex år i branschen sänks med 250 kronor. 

– Jag har svårt att förstå Fastighets logik i lönedelen. Vi har tagit pengar från de mest erfarna och kompetenta personerna med sex års branschvana för att lägga de pengarna på ingångslönen istället. Vi i Almega tycker tvärtom att man borde satsa på dem som vill vara kvar i yrket och ge dem en bra löneutveckling, säger Marcus Lindström. 

Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

Varför sa ni nej till fackets krav på teknisk utrustning och bil i tjänsten? 

– Det skulle bli en kostnad som inte ryms inom industrimärket på 7,4 procent. Dessutom anser vi inte att det är något som ska regleras i kollektivavtalet. Det är upp till företagen att bestämma vem som ska ha rätt till en arbetstelefon eller tjänstebil, säger Marcus Lindström. 

Mer om avtalet

Avtalets lägsta löner höjs med 1350 kronor år 2023 och 930 kronor år 2024. 
Den nya lägstalönen blir 26 049 kronor från och med 1 juni 2023. 
År 2024 blir den nya lägstalönen 26 979 kronor. 

Den generella löneökningen är 1059 kronor år 2023 och ytterligare 900 kronor år 2024.  

Övertidstillägg, mertidstillägg och tillägg för obekväm arbetstid räknas upp med 4,1 procent 2023, samt med 3,3 procent 2024. 

Det högsta branschvanetillägget sänks från 1750 kronor till 1500 kronor för städare med minst sex år i yrket.

I det nya kollektivavtalet har tidsbegränsade anställningar 14 dagars uppsägningstid under de första sex månaderna. Att avsluta en visstidsanställning med 14 dagars varsel kan bara göras en gång per anställd.

En arbetsgrupp tillsätts för att se över frågan om arbetsgivaren ska stå för tekniska utrustning som används i tjänsten, såsom mobiltelefon. Frågan om arbetsgivaren ska erbjuda bil i tjänsten ska också behandlas av arbetsgruppen. 

Ytterligare en arbetsgrupp tillsätts för att diskutera möjligheten att införa deltidspension för städare. 

Avtalet gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.