Deltidspension eller flexpension finns på en rad avtalsområden, men det är första gången som medlemmar i Fastighets ges den rätten. Från 60 års ålder kan nu anställda på Folkets hus och parker gå ned på deltid, något som den anställda ska ansöka om sex månader i förväg.

Många vill trappa ned inför pension

–Det här är historiskt. Många i våra yrken börjar arbeta tidigt och kan behöva den här möjligheten att gå ned i tid mot slutet av yrkeslivet. Inom IF Metall exempelvis har det här funnits hur länge som helst. Nu har vi infört rätten, sedan gäller det framöver att avsätta pengar till det, säger avtalsombudsman Nicklas Nilsson.

Det han syftar på är att kollektivavtal inom exempelvis industrin förutom löneökningar innehåller avsättningar till systemet med deltidspension. I det här avtalet finns inga pengar avsatta, men däremot rätten att jobba deltid. Om framtida kollektivavtal innehåller avsatta pengar så kommer det bli mer ekonomiskt gynnsamt med deltidspension för medlemmar på Folkets hus och parker.

Lägstalönerna höjs extra mycket

Avtalet innehåller en låglönesatsning i och med höjningen av lägstalönerna år ett med 1200 kronor för yrkesarbetare. Ungdomslönerna för anställda upp till 19 år höjs med 500 kronor.

Utgående löner höjs med 1 119 kronor från 1 april i år och med 999 kronor 2024.

Friskvårdstimme en nyhet

En helt ny del av kollektivavtalet är möjlighet till en friskvårdstimme per vecka. Timmen ska kunna delas upp i mindre delar, utifrån verksamhetens förutsättningar och i dialog med chefen.

–Jag är väldigt nöjd med det här, det är något som vi yrkat på länge. Syftet med friskvårdstimmen är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och det längre arbetsliv som vi förväntas klara när vi ska jobba till 69, säger Nicklas Nilsson.

Kortare tid att hävda företrädesrätt

Avtalet har ingåtts med arbetsgivarorganisationen Fremia och delas med HRF. Kollektivavtalet gäller vaktmästare, tekniker, husvärdar, scenarbetare, städare, serveringspersonal och andra inom verksamheten.

Arbetsgivarna fick igenom en förändring gällande företrädesrätten till återanställning. Anställda som blir av med jobbet ska anmäla anspråk på företrädesrätten skriftligt och senast inom en månad efter att anställningen upphört. Det här kravet gäller från 1 juni 2023 och framåt, och berör fall där företrädesrätten börjar gälla från 1 juni 2023.

Företrädesrätt till lediga tjänster

Företrädesrätten till återanställning finns i lagen om anställningsskydd, las. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som upphört kan hävda sin rätt till återanställning.
Lagen om anställningsskydd är dispositiv, vilket innebär att arbetsmarknadens parter kan förhandla om vissa egna regler. Kollektivavtalet mellan Fastighets, HRF och Fremia reglerar nu att anspråk på att få gå före i rekryteringar till nya anställningar ska göras skriftligt och inom en månad efter personen blivit av med jobbet.

En annan ny del är att facken har fått nya möjligheter att kräva förhandling om anställningar för enstaka dagar. Arbetsgivarna måste kunna redogöra för hur anställningsformen används.

Är du nöjd med avtalet?

–Jag är nöjd med att vi brutit igenom med deltidspensionen. Det var också en enig avtalsdelegation som sa ja, säger Nicklas Nilsson.

Även Fremia ser att ett hållbart arbetsliv är viktigt när parterna nu kommit överens om både deltidspension och friskvård.

– Både arbetstagare och arbetsgivare har mycket att vinna på ett långsiktigt arbetsliv. Men det var viktigt för oss att få in skrivningar som lämnade en flexibilitet till arbetsgivarna att kunna säga nej om det inte fungerar för verksamheten, säger Terese Helin, avtalsansvarig på Fremia.

Om förändringen gällande företrädesrätten till återanställning säger Terese Helin så här:

– Våra medlemmar vill ha den förutsägbarheten när de sitter och planerar för framtiden, säger hon.

Kollektivavtalet gäller i två år

Kollektivavtalet för Folkets hus och parker gäller till 31 mars 2025. Fastighets och Hotell- och Restaurangfacket, HRF, har ingått det med Fremia.

Lönerna höjs med 1119 kronor från 1 april 2023. 1 april 2024 höjs lönerna med 999 kronor.

Handledartillägg och övriga tillägg såsom ob-ersättning höjs med 4,1 procent 2023 och med 3,3 procent 2024.

Individgarantin är 40 procent. Om arbetsgivaren vill fördela 60 procent av det lokala löneutrymmet individuellt ska den begära förhandling med facket senast 22 maj 2023.

Lägstalönerna höjs med 1200 kronor 2023 och 3,3 procent 2024. Lägstalönen för kvalificerat yrkesarbete blir 26 437 kronor från 1 april 2023. Lägstalönen för yrkesarbete blir 25 164 kronor.