Jeanette Cervin är klubbordförande vid städbolaget Coor i Västerås. Där uppmanar Fastighets sedan en tid sina medlemmar att inte ta den egna bilen till jobbet. Anledningen är bland annat att arbetsgivaren har sänkt sin tilläggsdel av bilersättningen.

– Vi påpekade redan när bensinpriset steg förra året att vi behövde få höjd bilersättning, berättar Jeanette Cervin. 

– Men när Skatteverket höjde sin schablon för bilersättningen från 18,50 till 25 så passade arbetsgivaren på att sänka sitt tillägg i stället. Så nu har vi bett alla som kör egen bil i jobbet att ställa den och ta andra färdmedel i stället, som buss och cykel. 

Tjänstebil inte tillgängligt för alla

Hon förklarar att den sortens agerande naturligtvis kommer att leda till att de anställda inte hinner med sina pass, men att det också är meningen. 

Egentligen, menar Jeanette Cervin, är det städföretagen som ska hålla de anställda med arbetsutrustning, däribland bilar. Man bör inte köra sin egen bil i tjänsten.

– Jag tänker på allt slitage, försäkringen och att alla bilar ska vara utrustade i enlighet med Arbetsmiljöverkets policy. 

På Coor och många andra städbolag är det ändå en stor andel av arbetsstyrkan som kör sin egen bil mellan arbetsställen. En del tycker att det är förmånligt eftersom de får en bilersättning på sammantaget 35 kronor per mil – mer än bensinkostnaden. 

Sänker ersättning när Skatteverket höjer avdrag

Men nu har även bilersättningen hamnat i blåsväder. Tidigare fick de anställda 18,50 kronor per mil i schablonavdrag genom Skatteverket, medan bolaget ersatte dem med 16,50 som beskattas. När avdragsdelen nu har höjts till 25 kronor sänkte bolaget sin del av ersättningen till 10 kronor, så att slutsumman ändå ska landa på 35. Men det tycker Jeanette Cervin är ett övertramp. 

– I våra avtal står det att arbetsgivaren ska betala 16,50 i bilersättning. Det kommer vi att kämpa för. 

Hon menar att det kommer att få effekt om alla anställda vägrar använda den egna bilen, eftersom arbetsgivaren då får svårt att uppfylla sitt uppdrag. 

Sofie Schough, kommunikationschef på Coor, vill kommunicera med Fastighetsfolket via e-post. Hon skriver att man på företaget inte har varit medvetna om att anställda uppmanas ställa sina bilar.

”När det gäller milersättningen så vill vi förtydliga att vi inte har sänkt den. Den är oförändrad. Som du själv refererar till så stämmer det att Skatteverket har ändrat sina regler kring förmånsbeskattning, vilket innebär en positiv nettoeffekt för medarbetarna”, skriver Sofie Schough.

Bilersättning

Arbetsgivare får ersätta anställda som använder sin egen bil i tjänsten utan att behöva betala skatt på den ersättningen. Det gäller upp till ett visst belopp. Därefter måste arbetsgivaren betala skatt på bilersättningen. Tidigare gick gränsen vid 18,50 per mil, men från och med i år har den gränsen höjts till 25 kronor per mil.

På Coor finns det sedan tidigare en överenskommelse att de anställda ska få mer än så i bilersättning. Arbetsgivaren har toppat upp med 16,50 kronor per mil, så att de anställda får 35 kronor per mil som de kör i egen bil. När Skatteverket höjde sin del av den skattefria ersättningen till 25 kronor har arbetsgivaren valt att minska den extra summa som man ersätter de anställda med. Slutsumman blir då fortfarande 35 kronor per mil. Fastighets kräver att man fortsätter att betala extra ersättning på samma nivå som tidigare.