Fastighets största städavtal är kollektivavtalet för serviceentreprenad. På onsdagsförmiddagen växlade Fastighets avtalsyrkanden med Almega Tjänsteförbunden. 

Fastighets kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent. Fastighets och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning.

Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar 27 100 kronor och mindre i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala avtalen ska också höjas med 1 371 kronor.

”Självklart att vi behöver få upp de lägsta lönerna”

Att få upp lägstalönerna för städare är ett av Fastighets viktigaste avtalskrav. 

– Städyrket är en låglönebransch, och det är självklart att vi behöver få upp de lägsta lönerna. Inte minst för att löneutvecklingen i städyrket är väldigt begränsad, säger Ewa Edström. 

Ewa Edström, ombudsman Fastighets.

Kollektivavtalet för serviceentreprenad 

Kollektivavtalet för servicentreprenad gäller för städare på entreprenadföretag anslutna till Almega. Kollektivavtalet är Fastighets största. Avtalet är gemensamt med Seko. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 31 maj 2023. 

Arbetsgivaren ska stå för bil i tjänsten

Fastighets kräver också att i de fall som arbetsgivaren ställer krav på teknisk utrustning i tjänsten, så ska arbetsgivaren stå för det. Det är till exempel vanligt att städare behöver använda sin mobiltelefon för att logga in i appar för att tidrapportera. 

Facket kräver också att i de fall som det krävs att städaren använder bil i tjänsten, ska arbetsgivaren tillhandahålla en tjänstebil. I dag är det många städare som använder sin egen bil i tjänsten. Ewa Edström menar att det är ett stort problem.

– Dels för att bilarna ofta inte upprätthåller den säkerhetsstandard som krävs av Arbetsmiljöverket för bilar i tjänst. Och om du krockar i tjänsten så skyddas du inte av din försäkring, säger hon.

Städares arbetsvillkor – en klassfråga

Kraven på att arbetsgivaren ska stå för teknisk utrustning och bil i tjänsten ser hon som viktiga frågor ur ett klass- och jämställdhetsperspektiv. 

Städ är en kvinnodominerad bransch och många talar inte språket så bra, de vågar inte ställa krav. Att just städare har så dåliga villkor är klassamhället i ett nötskal

Ewa Edström, Fastighets

– För tjänstemän är det självklart att du får en arbetsdator om det krävs i tjänsten, och har du sett en fastighetsskötare köra runt i sin egen bil på jobbet?

– Städ är en kvinnodominerad bransch och många talar inte språket så bra, de vågar inte ställa krav. Att just städare har så dåliga villkor är klassamhället i ett nötskal, säger Ewa Edström. 

Almega: Problematiskt med låglönesatsning

Marcus Lindström är chef för Almega Serviceföretagen. Han är kritisk till Fastighets och LO:s krav på en låglönesatsning. 

Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

– Vi respekterar industrimärket. Men att Fastighets i och med kravet på en låglönesatsning kräver högre löneökningar än industrimärket blir ett bekymmer i avtalsförhandlingarna, säger han.

Hur ser du på att lågavlönade har svårt att leva på sin lön?  

– Vi förstår att många har det ekonomiskt svårt med den höga inflationen. Men företagen ska inte finansiera de extrastöd som behövs för de grupperna, säger Marcus Lindström. 

Det avtalskrav som Almega vill offentliggöra i dag är kravet på individuell lönesättning, där lönen sätts utifrån den anställdas arbetsprestation.  

– I dag får alla på kollektivavtalet för serviceentreprenad lika mycket i löneökning oavsett arbetsprestation. Vi vill ha en mer rättvis lönebildning där du får lön utifrån hur du presterat, säger Marcus Lindström. 

Fastighets krav på största städavtalet 

Fastighets har växlat yrkanden för det största städavtalet, kollektivavtalet för serviceentreprenad. Motparten är arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden.

Vad vill Fastighets? 

Fastighets kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent. Fastighets och LO-förbunden kräver också en låglönesatsning. Enligt låglönesatsningen ska de som tjänar 27 100 kronor och mindre i månaden få en löneökning på 1 192 kronor. Lägstalönerna i de centrala avtalen ska också höjas med 1 371 kronor.

Vid införandet av system som kräver teknisk utrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla den utrustning som krävs.

Vid krav på bil i tjänsten ska arbetsgivaren tillhandahålla detta. 

Arbetstidsförkortning ska införas genom ett arbetstidskonto.

Avtalet ska anpassas så att det stämmer överens med förändringarna i Lagen om anställningsskydd, LAS. 

Samtliga av Fastighets avtalskrav avser ett ettårigt avtal.

Vad vill arbetsgivarna? 

Almega vill inte ge löneökningar som är högre än industrimärket. Därför vill arbetsgivarorganisationen inte se en låglönesatsning.

Almega vill införa individuell lönesättning, där lönen sätts utifrån den anställdas arbetsprestation.