Att de med lägst löner ska få störst löneökning kan tyckas lovvärt och medmänskligt. Att motsatsen därmed riskerar att framstå som hjärtlös är förståeligt.

Problemet med en låglönesatsning är dock att den stjälper mer än vad den hjälper.

Sverige är på väg mot den allvarligaste lågkonjunkturen på mycket länge. Nu är det extra viktigt att rädda de jobb som finns. Dessutom måste trösklarna in på arbetsmarknaden hållas låga för de som står utanför. 

Höjd lön leder till uppsägningar

Men det finns en aspekt som går före allt annat: Bekämpandet av inflationen. Allt omkring oss har blivit dyrare, många människor går en bister ekonomisk framtid till mötes. Jobb kommer att försvinna.

Nu gäller det att rädda så många jobb som möjligt samt att vi med gemensamma krafter snabbt lyckas vända inflationen.

Att bli arbetslös i dag, när inflationen skenar och räntorna stiger, vore olycksdigert. Speciellt för de som redan lever på marginalen.

Med en låglönesatsning är det dessvärre de människor med minst marginaler som löper störst risk att förlora jobbet. Kravet innebär kraftigt ökade kostnader för företag och branscher där just många med låga löner arbetar. Sättet att parera kostnadsökningen är genom personalneddragningar.

Att bli arbetslös i dag, när inflationen skenar och räntorna stiger, vore olycksdigert. Speciellt för de som redan lever på marginalen.

Alla måste få det sämre för att få ned inflationen

Den bistra sanningen är att om vi ska få ned inflationen måste konsumtionskraften minska. Det krävs att alla får det sämre, oavsett lönenivå.

Lyckas detta, och inflationen blir ett hack i kurvan, kommer det så småningom att gynna alla: löntagare, näringslivet och välfärdslandet Sverige. 

Att alla kommer att få det sämre innan det blir bättre är inget mer än ett dystert konstaterande.

Misslyckas vi, om inflationen inte faller tillbaka och stora löneökningar eldar på situationen, riskerar vi stagflation. Då väntar många år av ökande priser, låg tillväxt och ökad arbetslöshet.

Det är tuffa tider. Att alla kommer att få det sämre innan det blir bättre är inget mer än ett dystert konstaterande. Tillsammans kan vi se till att vändningen kommer så snabbt som möjligt.

Med eller utan hjärta, en låglönesatsning vore dessvärre fel väg att gå, oavsett de bästa av intentioner.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega.