Som städare på Samhall har jag redan nu svårt att klara mig på lönen. Jag jobbar halvtid och är sjukpensionär, före skatt har jag cirka 11 000 kronor i lönekuvertet. 

När nu hyror, el och mat blir dyrare är det svårt att få pengarna att räcka. Samtidigt gick Samhall med ett överskott på 284 miljoner kronor förra året. Är det rimligt när vi som arbetar på Samhall knappt har råd med hyra och mat?

Det sägs att vi ska ta ansvar för att inte driva på inflationen, men varför är det alltid vi arbetare som ska vara ansvarsfulla?

LO har ställt sig bakom industrifackens krav på löneökningar på 4,4 procent. Jag anser att det är långt ifrån tillräckligt. Men en inflation på 9,7 procent kommer det innebära att priset på arbete sjunker.

Det kommer alltså att bli ännu mindre pengar kvar i plånboken för oss arbetare. Och det är vi lågavlönade och ensamstående med barn som blir drabbade.

Som alltid slår kristiderna mot oss fattiga medan de rika fortsätter som innan.

Det sägs att vi ska ta ansvar för att inte driva på inflationen, men varför är det alltid vi arbetare som ska vara ansvarsfulla? För det är ju inte så att arbetsgivarna kommer att sluta ta ut bonusar och vinst!

Enligt Konjukturinstitutets lönebildningsrapport är lönerna rekordlåga i förhållande till företagens vinster. Som alltid slår kristiderna mot oss fattiga medan de rika fortsätter som innan. 

Fastighets och fackförbunden inom 6F föreslog ett krisavtal där alla löntagare på svensk arbetsmarknad skulle få lika stor löneökning. En sådan modell hade varit mycket mer solidarisk i dessa kristider. 

Facken får inte vara så veka att de sitter i knät på arbetsgivaren, och tar hänsyn till deras prat om att arbetarna ska ”ta ansvar”.

Men LO sa nej till krisavtalet, och frågan är varför? LO ska verka för oss låginkomsttagare och värna våra intressen. Facken får inte vara så veka att de sitter i knät på arbetsgivaren, och tar hänsyn till deras prat om att arbetarna ska ”ta ansvar”. 

Det måste självklart bli mer för oss i plånboken, och inte mindre. Därför måste LO sätta hårt mot hårt i avtalsrörelsen och kräva högre löneökningar. För det är allvar nu. Och får vi inte igenom våra krav får vi inte tveka att gå ut i strejk. 

Joakim Häggkvist, städare och skyddsombud på Samhall